Lisatud: 29. aprill 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Apr2013 Vesiviljelejad soovivad investeeringuteks üle 5,5 mln euro toetust

Aprillikuu algul toimunud vesiviljeluse investeeringutoetuse taotlusvoorus laekus PRIAle 24 taotlust, ettevõtjad küsivad toetust kokku 5 561 586 eurot. Taotlusvooru eelarve võimaldab toetusi määrata 1,69 mln euro ulatuses.

Euroopa Kalandusfondi meede 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus“ pakub kala- ja vähikasvatajatele ning veetaimede kasvatajatele võimaluse saada toetust investeeringuteks, millega suurendada tootmismahtusid kaasaegsete ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate abil. Toetust võib taotleda nii uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks kui ka olemasoleva rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.

Toetuse maksimaalne lubatud suurus sõltub kasvatatavast kalaliigist ja planeeritavast toodangumahust. Vähemalt 50% projekti abikõlbulikust kulust tuleb ettevõtjal katta omaosalusega.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves ütles, et toetustaotluse esitajatest on kümmekond juba tegutsevad ja toodangut andvad vesiviljelusettevõtted. Vaid kuus selle taotlusvooru ettevõtjat pole varem PRIAst vesiviljelustoetust taotlenud. Soovitud summad on suhteliselt suured, üheksal juhul ulatub taotletav toetus poole miljoni euroni.

Kõige rohkem kavandatakse investeeringuid vikerforelli kasvandustesse – 13 taotlust. Viie taotlusega soovitakse toetust vähikasvanduseks, kolmel juhul angerjakasvatuseks. Üksikud taotlused on seotud karpkala- ja ahvenakasvanduse ehitamise ja rekonstrueerimisega.

Enim taotlusi esitati Saaremaale (8) ja Tartumaale (4) kavandatud projektidele toetuse saamiseks.

Piret Ilves rõhutas, et kuna toetuse-soovid on tunduvalt suuremad kui taotlusvooru eelarve, siis tuleb PRIAl korraldada projektide hindamine (meetme määruses sätestatud kriteeriumide alusel) ning toetused määratakse abikõlbulikele projektidele paremusjärjestuse alusel. Projektide sisu hindamiseks tellib PRIA hinnangu pädevalt eksperdilt.

Taotluste läbivaatamise ja otsuste tegemise tähtaeg on 14. august 2013, seejärel avalikustab PRIA andmed määratud toetuste kohta ka oma kodulehel. Projekt tuleb ellu viia ja selle kohta PRIAle kuludeklaratsioon esitada hiljemalt 30. juuniks 2015. Seejuures tuleb vähemalt 30%  toetatavast investeeringust ellu viia ja selle kohta kuludokumendid esitada ühe aasta jooksul alates toetuse määramisest.

Tänavune vesiviljelustoetuse taotlusvoor oli Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 programmperioodil kolmas ja viimane. Seni on PRIA määranud 44 projekti põhjal vesiviljelustoetusteks 13,8 mln eurot, millest üle 5,2 mln on ka välja makstud.

 

Lisa

Vesiviljelustoetuste taotlused 2013

Projekti rakenduspiirkond

Taotluste arv

Taotletud toetuse summa €

HARJUMAA

2

611 766

JÕGEVAMAA

2

110 913

JÄRVAMAA

2

544 842

LÄÄNE-VIRUMAA

1

186 332

PÕLVAMAA

1

158 316

PÄRNUMAA

1

511 293

RAPLAMAA

2

928 505

SAAREMAA

8

950 658

TARTUMAA

4

1 544 533

VILJANDIMAA

1

14 427

Kokku

24

5 561 586

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus