Lisatud: 16. veebruar 2009

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

16Veebr2009 Valjalas Jööri seafarmis algas tehnoloogia uuendamine

Vilma Rauniste, Meie Maa, 8. okt. 2008

 


Tootmistingimuste parandamisel on AS Valjala Söödatehase tütarettevõte OÜ Valjala Seakasvatus viimastel aastatel palju ära teinud, ometi on veel sigade gruppe, kus osa töid tuleb teha käsitsi, ning ruume, mis ei ole efektiivses kasutuses.

Margus Õunpuu, OÜ Valjala Seakasvatuse juhataja sõnul olid plaanid seakasvatuse tehnoloogia nüüdisajastamiseks tehtud juba kevadel. Kirjutati projekt meetmesse 1.4.2 "Investeeringutoetused põllumajandusehitistesse", millele juuli lõpus saadi rahastamisotsus. Raha saadi 4,6 miljonit krooni.

Rekonstrueerimine viiakse läbi kahes etapis, praeguseks on rahastus esimesele etapile, seega poegimiskohtade uuendamisele. Õunpuu sõnul tuleb kõigepealt valmis teha manööverduspind, kuna tootmist ei saa katkestada. Selleks kohandatakse poegimisfarmiks ümber vana katlamaja, mis jääb ka edaspidi kasutusele. Margus Õunpuu: "Ühtegi hoonet me juurde ei ehita, vaid kasutame ära olemasoleva pinna, mida seni on kasutatud ebaökonoomselt." Kui manööverpind valmis, kolitakse emised ümber, et alustada juba kaua rekonstrueerimise ootel olevate pindade korrastamist. Lisaks paranevatele töö-, keskkonna- ja tootmistingimustele saadakse senisele 720 emisekohale juurde ca 450 kohta. "Koha maksumuseks tuleb arvestuslikult 35 000 krooni, kuid aretuse ja poegimisfarmi kui baasfarmi kordategemine on kõige olulisem lüli," lausus Õunpuu.

Tehnoloogia uuendamise peamine eesmärk on Õunpuu sõnul keskkonnahoiu märgatav parendamine, tootmise efektiivsuse suurendamine, töötingimuste parandamine. Selle tulemusena saab poegimissigala restpõrandad, kust vedelsõnnik läheb kanalite ja spetsiaalsete torustike kaudu otse Jööris asuvasse vedelsõnniku töötlemise tehasesse. Vedelsõnniku töötlemise tulemusena tekib biogaas, mida kasutatakse elektri ja soojuse tootmiseks. Täielikult uuendatakse ka ventilatsioonisüsteemid, mille tulemusena vähenevad oluliselt keskkonna saaste- ja haisuprobleemid.

Margus Õunpuu sõnul on üks taotlus tehtud ka biogaasikatlamaja tegemiseks. Kui selleks raha antakse, saab vedelsõnniku töötlemise tehasest katlamajja tuleva biogaasiga kütta kogu farmi, saab elektri ja sooja vee. Kuna see taotlus esitati PRIAle septembri algul, on lootus, et aasta lõpuks on otsus teada. Õunpuu loodab väga positiivsele otsusele, sest see on perspektiivikas asi, nii majanduslikult kui keskkonnahoidlikult.

 

PRIA toetused Valjala Seakasvatuse OÜ-le aastatel 2007-2008:

Meede 1.4.2 (Loomakasvatusehitise investeeringutoetus)
– Jööri poegimissigala I etapi ehitustööd - määratud toetussumma 4 663 267 krooni

Meede 1.4.3 (Bioenergia tootmise investeeringutoetus)
- Jööri poegimissigala katlamaja ja biogaasitorustiku ehitamine – taotluste menetlemine pole seisuga 9.okt.2008 veel lõppenud

Allikas: PRIA analüüsiosakond

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike