Lisatud: 13. november 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Nov2002 Valitsus kinnitas toorpiima kvoodisüsteemi rakendamismäärused

Määrus “Ãœleriigilise tootmiskvoodi kehtestamine piimalehma kasvatamise toetust taotleda soovivate põllumajandustootjate poolt turustamiseks toodetavale toorpiimale” määratleb toorpiima, turustamise viisid - põllumajandustootja poolt toorpiima otse lõpptarbijale müümine ehk otseturustus ning põllumajandustootja poolt toorpiima töötlejale müümine ehk töötlejale turustamine.

 

Toorpiima üleriigilise tootmiskvoodi suuruseks kehtestatakse 1. aprillist 2003 algaval kvoodiaastal 900 000 tonni, mis jaguneb toorpiima otseturustuskvoodiks suurusega 90 000 tonni ning toorpiima töötlejale turustamise kvoodiks suurusega 810 000 tonni.

 

Määruse “Põllumajandustootjale piima tootmiskvoodi määramise, muutmise ja selle kehtetuks tunnistamise alused ja kord, reservi moodustamine, selle jagamise alused ja kord.” järgi on põllumajandustootjale määratud toorpiima tootmiskvoodi suuruseks tema poolt kvoodiaasta jooksul müüdava või muul viisil tasuta või tasu eest üle antava toorpiima maksimaalne kogus, mille kohta ta tulutoetust taotleda saab. Eristatakse põllumajandustootja tarnekvooti ning otseturustuskvooti.

 

Põllumajandustootjatele toorpiima tootmiskvootide määramiseks arvutab  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) võrdse kohtlemise printsiipi järgides individuaalsed kvoodisuurused. Selleks korrutatakse kõigi tootjate jaoks ühesuurune, referentsperioodil jõudluskontrolli all olnud piimalehmade keskmine aastane piimatoodang lehma kohta konkreetsele tootjale kuuluvate piimalehmade arvuga, mis on registreeritud põllumajandusloomade registris seisuga 15. detsember 2002. a. Referentsperiood on ajavahemik 1. aprill 2001. a kuni 31. märts 2002. a.

 

31.detsembriks 2002 saadetakse põllumajandustootjatele eeltäidetud taotlusvormid neile arvutatud kvoodisuurustega. Põllumajandustootja nõustub pakutavaga või taotleb kindlatele kriteeriumitele tuginedes määratava kvoodi suurendamist, ning tagastab taotluse 15. jaanuariks 2003 PRIA-le. PRIA kontrollib suurendamise aluseid ning 30 päeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast määrab põllumajandustootjatele toorpiima tootmiskvoodid.

 

Määrus kehtestab ka tingimused põllumajandustootja kvoodi muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta, samuti sisaldab määrus sätteid põllumajandustootjate poolt turustatud toorpiimakoguste rasvasisalduse arvestamise kohta.

 

Õppepäevad “Piimakvoodi rakendamine Eestis 2003. aastal”

 

Lektorid põllumajandusministeeriumist ja PRIAst.

Teisipäeval, 19. novembril kell 10 Võrus kultuurimaja „Kannel“ 2. korruse saalis.

Kolmapäeval, 20. novembril kell 10 Rapla Haldushoones.

Neljapäeval, 21. novembril kell 13 Pärnu Maavalitsuse saalis

Kolmapäeval, 27. novembril kell 11 Jõgeva Kultuurikeskuses

Reedel, 29. novembril kell 11 Kuressaare Ametikoolis (Kohtu 22) Saaremaal

Esmaspäeval, 2. detsembril kell 11 Haljala Rahvamajas Lääne-Virumaal.

Tallinnas toimub õppepäev detsembris, kuupäeva ja kohta täpsustatakse

(Õppepäevade lõplikud toimumisajad ja -kohad  pannakse üles ka PRIA ja Põllumajandusministeeriumi kodulehekülgedele www.agri.ee)

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

6256 110


Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus