Lisatud: 07. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2008 Valitsus kinnitas Eesti seisukohad ühise põllumajanduspoliitika muudatuste osas
"Tervisekontrolli" (inglise keelne termin health check) teatise eesmärk on ajakohastada praegust poliitikat tegeledes kolme peamise küsimusega: - Kuidas muuta ühtne otsemaksete kava tulemuslikumaks, tõhusamaks ja lihtsamaks? - Kuidas ajakohastada turukorraldusmeetmeid üha rohkem globaliseeruva maailma ja 27st liikmesriigist koosnevas ELi vajadusi silmas pidades? - Kuidas tulla toime uute väljakutsetega alates kliimamuutusest kuni biokütuste osakaalu kasvu ja veeressursside majandamiseni ning juba olemasolevate väljakutsetega (nagu näiteks bioloogilise mitmekesisuse säilitamine), samal ajal kohanedes uute riskide ja võimalustega? Kõige põhimõttelisemad Eesti seisukohad on otsetoetuse suuruse sõltuvusse seadmine reaalselt kasutatavast põllumajandusmaa hektarite arvust, mitte toodangu mahust (nn “lahtisidumine”), samuti et ühtlustataks liikmesriikide vahel toetustasemed ja kehtestataks toetustasemete ülemmäärad. Lisaks toetab Eesti piimakvoodisüsteemi võimalikult kiiret kaotamist ning maailmaturu kontekstis konkurentsivõimelisema ja toetusi vähem vajava põllumajandussektori väljaarendamist. Eesti on seisukohal, et uute väljakutsetega tegelemiseks peaks suurenema maaelu arengu poliitikaks (ühise põllumajanduspoliitika II sammas) ettenähtud vahendite maht (põllumajanduse otsetoetuste arvelt). Põllumajanduses tuleb senisest enam tähelepanu pöörata maastike hooldamisele, loodusväärtusega alade säilitamisele ja bioloogilise mitmekesisuse säilimisele. Valitsuse poolt kinnitatud Eesti seisukohtade dokumendiga on võimalik tutvuda aadressil http://www.agri.ee/?id=27045. Euroopa Komisjon soovib konsultatsioonid liikmesriikidega lõpetada märtsis ning nende tulemusel on komisjonil plaanis esitada 2008. aasta mai lõpuks konkreetsed ettepanekud. Juuni põllumajandusministrite nõukogu istungil plaanitakse teha hetkeolukorra ülevaade ning ettepanekute rakendamist nähakse ette 2009. aastal. NB! Informatsiooniks toimetustele: Homme toimub Põllumajandusministeeriumi suures saalis rahvusvaheline Ãœhise Põllumajanduspoliitika (ÃœPP) tuleviku teemaline konverents. Pressiteatele on lisatud konverentsi päevakava. Osaleda soovijatel palume oma tulekust teada anda e-kirja teel Kadi Lepikule (kadi.lepik@agri.ee). Lisainformatsioon: Margus Palu Põllumajandusministeerium Avalike suhete osakond Tel: 625 6524, 52 007 81 E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike