Lisatud: 07. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2008 Valitsus kinnitas Eesti seisukohad ühise põllumajanduspoliitika muudatuste osas
"Tervisekontrolli" (inglise keelne termin health check) teatise eesmärk on ajakohastada praegust poliitikat tegeledes kolme peamise küsimusega: - Kuidas muuta ühtne otsemaksete kava tulemuslikumaks, tõhusamaks ja lihtsamaks? - Kuidas ajakohastada turukorraldusmeetmeid üha rohkem globaliseeruva maailma ja 27st liikmesriigist koosnevas ELi vajadusi silmas pidades? - Kuidas tulla toime uute väljakutsetega alates kliimamuutusest kuni biokütuste osakaalu kasvu ja veeressursside majandamiseni ning juba olemasolevate väljakutsetega (nagu näiteks bioloogilise mitmekesisuse säilitamine), samal ajal kohanedes uute riskide ja võimalustega? Kõige põhimõttelisemad Eesti seisukohad on otsetoetuse suuruse sõltuvusse seadmine reaalselt kasutatavast põllumajandusmaa hektarite arvust, mitte toodangu mahust (nn “lahtisidumine”), samuti et ühtlustataks liikmesriikide vahel toetustasemed ja kehtestataks toetustasemete ülemmäärad. Lisaks toetab Eesti piimakvoodisüsteemi võimalikult kiiret kaotamist ning maailmaturu kontekstis konkurentsivõimelisema ja toetusi vähem vajava põllumajandussektori väljaarendamist. Eesti on seisukohal, et uute väljakutsetega tegelemiseks peaks suurenema maaelu arengu poliitikaks (ühise põllumajanduspoliitika II sammas) ettenähtud vahendite maht (põllumajanduse otsetoetuste arvelt). Põllumajanduses tuleb senisest enam tähelepanu pöörata maastike hooldamisele, loodusväärtusega alade säilitamisele ja bioloogilise mitmekesisuse säilimisele. Valitsuse poolt kinnitatud Eesti seisukohtade dokumendiga on võimalik tutvuda aadressil http://www.agri.ee/?id=27045. Euroopa Komisjon soovib konsultatsioonid liikmesriikidega lõpetada märtsis ning nende tulemusel on komisjonil plaanis esitada 2008. aasta mai lõpuks konkreetsed ettepanekud. Juuni põllumajandusministrite nõukogu istungil plaanitakse teha hetkeolukorra ülevaade ning ettepanekute rakendamist nähakse ette 2009. aastal. NB! Informatsiooniks toimetustele: Homme toimub Põllumajandusministeeriumi suures saalis rahvusvaheline Ãœhise Põllumajanduspoliitika (ÃœPP) tuleviku teemaline konverents. Pressiteatele on lisatud konverentsi päevakava. Osaleda soovijatel palume oma tulekust teada anda e-kirja teel Kadi Lepikule (kadi.lepik@agri.ee). Lisainformatsioon: Margus Palu Põllumajandusministeerium Avalike suhete osakond Tel: 625 6524, 52 007 81 E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike