Lisatud: 09. aprill 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Apr2009 Valitsus kiitis heaks põllumajandusameti loomise

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks põllumajandusameti moodustamise. Selle kohaselt koondatakse valitsemisala erinevate asutuste vahel killustatud maaparandusalase riikliku järelevalve teostamise ja riikliku sunni kohaldamise ülesanded ning moodustatakse ühtne riikliku järelevalve süsteem.
1. jaanuariks 2010 ühendatakse Taimetoodangu Inspektsiooniga põllumajandusministeeriumi valitsemisala 13 piirkondlikku maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul tingis ameti loomise vajaduse asjaolu, et riiklikku järelevalvet on õigus teostada ainult valitsusasutustel. Täna esineb vastuolu, kuna järelevalvet teostavad lisaks inspektsioonile ka maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo.
„Põllumajandusministeerium ei pidanud lisaks olemasolevatele valitsusasutustele uue eraldiseisva valitsusasutuse loomist põhjendatuks ega otstarbekaks ning otsustas asutused ühendada Taimetoodangu Inspektsiooniga ühteks ametiks", põhjendas minister.
Ministri sõnul võimaldab ühinemine säilitada ameti esindused kõikides maakondades.

Ümberkorralduste tulemusel paraneb kodanikule ja ettevõtjale suunatud teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning tõhustub järelevalve. Põllumajandusministeeriumi maakondades paiknevate erinevate asutuste koondumisel ühte maakonnatasandil olevasse asutusse lähtutakse printsiibist „kõik ühes kohast", see tähendab, et tekib üks konkreetne valitsusasutus, kellega kodanik saab suhelda. Töö dubleerimise ja killustatud funktsioonide koondamise ühte asutusse parandab tegevuse tõhusust. Ühiste andmebaaside loomine kindlustab aga vajaliku teabe kiirema kättesaadavuse.

Põllumajandusameti loomisega saavutatakse juhtimis- ja haldusfunktsioonide koondamine, mis tagab pikemas perspektiivis kulude kokkuhoiu. Põllumajandusameti eeldatav ametikohtade arv on väiksem kui praegu ümberkorraldatavates asutustes kokku.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner