Lisatud: 09. veebruar 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Veebr2007 Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava aastateks 2007-2013
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul on tegemist dokumendiga, mis paneb paika Eesti maaelu suundumused järgnevaks seitsmeks aastaks. "Arutelud maaelu arengu strateegia ja -kava osas on kestnud ligikaudu kaks aastat. Niivõrd põhjalik dialoog peaks andma kõigile asjaosalistele selge sõnumi, et läbi on arutatud ja analüüsitud kõik võimalused ning vajadused ja saavutatud on kompromiss erinevate huvide vahel. Usun, et täna Valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava tagab maaelu jätkusuutlikkuse ning annab maainimesele maal elamiseks ja tegutsemiseks vajaliku kindlustunde," rõhutas Tuiksoo.

Eelarveperioodil 2007-2013 rahastab Euroopa Liit maaelu arengu ja põllumajandustoetusi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), mida liikmesriigid omalt poolt kaasfinantseerivad. Lähiajal on kavas MAK esitada Euroopa Komisjonile ja alustada selle osas ametlikke läbirääkimisi. "Kuigi Komisjonil on MAKi heakskiitmiseks aega kuni 6 kuud, käivad läbirääkimistega paralleelselt ka ettevalmistused toetuste rakendamiseks," selgitas Tuiksoo.

MAKi strateegilise alusdokumendi – Maaelu arengu strateegia 2007-2013 (MAS) – kiitis Vabariigi Valitsus heaks 13. juulil 2006. Õigusliku aluse MAKi toetuste rakendamiseks loob Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus, mis on Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud 11. jaanuaril käesolevala aastal ja praeguseks läbinud Riigikogus ka esimese lugemise.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 lõplik Valitsuse poolt heakskiidetud versioon avaldatakse põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil www.agri.ee/mak lähemate tundide jooksul.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 6 256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus