Lisatud: 18. oktoober 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Okt2005 Vähe kalureid on PRIAst kütuseaktsiisi toetust taotlenud


PRIA peadirektori Mati Kermase sõnul on kalureid, kes võiksid toetust taotleda, ligi viissada. “Praeguseks on vähesed kalurid taotluse esitanud,” ütles Kermas. “Tahaksin kaluritele meelde tuletada, et reedel on viimane päev taotleda eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära tõusust tingitud hinnavahe hüvitamist.”

Toetust võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes on kalalaeva seaduslik valdaja ning kellele on antud 2005. aastaks kalalaeva või kaluri kalapüügi luba. Toetuse esitaja seaduslikus valduses olev kalalaev peab olema kantud segmenti koodiga 4S1, 4S2 või 4S4. Segmenti 4S1 kuuluvad Läänemerel traalpüügiga tegelevad kalalaevad pikkusega 12 meetrit ja rohkem ning segmenti 4S2 vastavalt laevad pikkusega alla 12 meetri. Segmendis 4S4 on siseveekogudel kasutatavad kalalaevad.

Kalurite eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi hüvitamiseks on ette nähtud 3,5 miljonit krooni ning valitsuse poolt heaks kiidetud 2005. aasta lisaeelarvega veel 5 miljonit krooni. Toetuse rahastamise vahenditest 83% jaotatakse proportsionaalselt kalakoguse iga tonni kohta (segment 4S1) ja 17% jaotatakse proportsionaalselt peamasina võimsusühiku kohta (segmendid 4S2 ja 4S4). Segmendis 4S1 kala püüdvatel laevadel on maksimaalseks toetuse määraks kalakoguse tonni kohta 124,20 krooni.

Taotluste vastuvõtt kestab 10.-21. oktoobrini PRIA Harju, Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Saare ja Tartu büroos. Taotluse võib saata ka postiga. Täpsemat teavet ja taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt www.pria.ee.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner