Lisatud: 13. juuli 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jul2005 Uuringust selgus, et põllumehed tahavad saada infot postiga koju

Uuringust selgus, et PRIA kliendid saavad infot põllumajandustoetuste ja -registrite kohta peamiselt Maalehest ja PRIA poolt välja antud trükistest ning otsepostitusega koju saadetavast infoleht "PRIA Uudised". Suurtootjate seas on sageli kasutatavaks infokanaliks ka internet. Väiketootjad kasutavad internetti info saamiseks kaks korda harvem, kui suurtootjad, kuid väiketootjad saavad suurtootjatest kaks korda sagedamini infot televisioonist ja raadiost.

Kaks aastat tagasi tehtud sarnasest uuringust selgus, et siis peeti kõige arusaadavamaks PRIA piirkondlikust büroost, keskusest ja konsulentidelt saadud infot st suulist infot. Nüüd peetakse kõige arusaadavamaks PRIA poolt välja antud kirjalikku infot.

Mis puutub info saamise kiirusesse, siis vastajad pidasid konkurentsitult kõige kiiremaks infokanaliks internetti, sellele järgnesid PRIA piirkondlik büroo, PRIA poolt välja antud trükised ja infoleht "PRIA Uudised".

PRIA piirkondlike büroode klienditeenindusega on rahul ligi 95% ja PRIA keskuse klienditeenindusega üle 96% vastanutest. Piirkondlike büroode klienditeenindusega väga rahul olevate vastajate osakaal on tõusnud kahe aasta jooksul 10%. Kõige rohkem ollakse rahul PRIA Viljandi ja Jõgeva büroo klienditeenindusega. Ühtegi rahulolematut vastajat ei olnud Jõgeva, Lääne-Viru ja Ida-Viru büroo klientide hulgas.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike