Lisatud: 23. aprill 2012

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

23Apr2012 Pindalatoetuste taotlejatele! Uuendused põllumajanduskultuuride loetelus

Head kliendid! Juhime tähelepanu, et 2012. aastal on pindalatoetuste taotluse juurde kuuluvas põldude loetelus (vorm PT50a) lisandunud uued veerud kasvatatava kultuuri kasutuviisi või otstarbe kohta. Samuti tuleb senisest täpsemalt kirja panna põllumajanduskultuur. Veergude täitmise kohta annavad selgitusi märkused vormi lõpus ja juhendis „Abiks taotlejale“.

Uus ja täiendatud on ka põllumajanduskultuuride loetelu, millest tuleb taotluse täitmisel lähtuda. Loetelu uuendamine on vajalik selleks, et viia loetelu kooskõlla põllumajandusmaa klassifikaatoriga riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus.

Näiteks – kui eelmistel aastatel kirjutati taotlusvormile heintaimed, siis nüüd uues loetelus sellist kultuuri ei ole: maakasutustüüpide PRi (püsirohumaa) ja LRi (loodusliku rohumaa) puhul  saab selle asemel kirjutada rohttaimed ja maakasutustüüp P (teraviljad, kaunviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, ravim- ja maitsetaimed, rühvelkultuurid, köögivili, haljasväetiseks kasvatatavad taimed (haljaskesa), maasikas, lühiajaline rohumaa ja pikaajalised heinaseemnepõllud) puhul, kas siis vastavalt kõrreliste rohumaa või  liblikõieliste - kõrreliste segu.
 
Taotluse täitmisel soovitame kindlasti loetelu abiks võtta, sest sealt saab infot iga kultuurigrupi taimeliikidega seostuva maakasutusviisi ja otstarbe kohta ning samuti on loetelus kasulikke selgitavaid märkusi. Põllumajanduskultuuride nimekirja leiate PRIA kodulehelt aadressil: www.pria.ee/docs/resources/6529.rtf Samuti on loetelu nähtav e-PRIAs Minu põllud teenuses.

Samuti juhime tähelepanu, et põldude loetelus tuleb iga põllu kohta teha märge ka põllumajandusmaa kasutusõiguse kohta, milleks on viis võimalust: omand, suuline või kirjalik rendileping, kasutusvaldus või muu.  Kirjalikke tõendeid kasutusõiguse kohta PRIA taotluse vastuvõtmisel ei küsi. Seda infot läheb aga tarvis näiteks siis, kui hiljem selgub, et samale maale taotleb toetust mitu põllumeest või kasutusõiguse teemal kerkib kaebusi või vaidlusi.

Rohkem infot pindalatoetuste kohta leiab PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/pindala_yld_2012/

 

Muudatused ka „Minu põllud“ teenuses!
Seoses eelmainitud muudatustega on võrreldes eelmise aastaga lisandunud  muudatusi ka e-PRIA teenusesse „Minu põllud“. Suurima muutusena on lisandunud uued rippmenüüdega lahtrid:  Otstarve/kasutusviis ja Kasutusõigus. Nimetatud lahtrid on lisandunud kaartide joonistamise viisardi viiendasse sammu ning neid saab täita ka „Minu põllud“ teenuse põldude nimekirjas. Seega ei ole vaja iga muudatuse tegemiseks kõiki põlde eraldi läbi vaadata, vaid saate muudatusi teha põldude nimekirjas.

Samuti on teenuses muutunud põllukultuuride nimistu. Nende nimetuste osas, mida käesoleval aastal enam ei kasutata, on „Minu põllud“  põldude nimekirjas nüüd tühjad lahtrid ja teil on vaja tabelisse märkida uued kultuurid. Võimalikud põllumajanduskultuurid on valitavad rippmenüüst.
Põldude nimekiri on nimekirja lihtsamaks käsitlemiseks jaotatud lehekülgedeks. Soovi korral on võimalik vaadata kõiki põlde siiski ka ühel leheküljel.

 „Minu põllud“ teenusesse on lisaks eelmainitule lisandunud veel kasutusmugavust parandavaid uuendusi. Näiteks ilmuvad nüüd põldude nimekirja jooksvalt punased veateated, kui alusandmed on muutunud ning põldude osas on vaja veel teha mingeid tegevusi.

Põldude joonistamise viiendasse sammu ja „Minu põllud“ nimistusse on lisandunud lahter Taotletav pindala, mida saab märkida kuni 10% väiksemana põllu joonistatud pindalast.


Kui teil esineb probleeme uute väljade kuvamise ja/või täitmisega, palun tühjendage oma veebilehitseja vahemälu. Kuidas seda teha, saate lugeda PRIA kodulehelt e-PRIA korduma kippuvate küsimuste alt: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/tehnilised_probleemid/#vahemalu

 

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus