Lisatud: 26. november 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Nov2004 Tutvustati uuel aastal avatavat põllumajandusmaa metsastamise toetust

Toetust võib taotleda metsakultuuri rajamiseks põllumajandusmaale, toetusega rajatud metsakultuuri hooldamiseks ja ühekordseks täiendamiseks, põllumajandusmaal hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

 

Metsakultuuri rajamistoetuse taotlus-tegevuskava ja põllumassiivi kaardi peab enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) esitamist kooskõlastama piirkondliku maaparandusbüroo ja maakonna keskkonnateenistusega. 2005. a kavandatakse taotluste vastuvõttu ajavahemikus 14.-24.märts. Hooldus- ja täiendamistoetust saab taotleda alates 2006. aastast.

 

Metsakultuuri rajamise toetuse määr on 13 796 kr/ha, hooldustoetuse määr 1205 kr/ha ja täiendamistoetuse määraks on 2003 kr/ha.

 

Metsastatav põllumajandusmaa peab olema toetuse taotlemisele eelneva viie aasta jooksul olnud vähemalt üks kord kasutuses.

 

Põld, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Minimaalne põllupind, mille kohta toetust antakse on 0,30 hektarit ja maksimaalselt saab üks taotleja toetust 30 hektari metsastatava põllumajandusmaa kohta. Ãœle 5 hektari suuruse põllu boniteet peab olema alla 35 hindepunkti. Istutusmaterjalina võib kasutada Eestis metsapuudena kasvatada lubatud puuliike (v.a. hübriidhaab ja  okaspuu jõulupuu kasvatamise eesmärgil).

 

Nõukogule anti ülevaade ka 22.-23.novembril toimunud Euroopa Liidu Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu istungist ning kõrge riskiastmega loomsete jäätmete käitlemise korraldusest.

 

 

Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
Tel 6256110; 6256254

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner