Lisatud: 27. oktoober 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Okt2005 Tutvustati põllumeestele lisaeelarvest laekuvate toetuste väljamaksmise korda

2005. aasta lisaeelarvest on möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud looduskahju hüvitamiseks planeeritud 30 miljonit krooni. Hüvituse saamiseks peavad maaettevõtjad esitama PRIAle looduskahjutoetuse taotluse. Taotust on õigustatud esitama Harju, Rapla, Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakonna kartuli- ja köögiviljakasvatajad ning Harju, Hiiu, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonna puuvilja- ja marjakasvatajad, kes esitasid õigeaegselt kahjuteatise ning kellele tekitatud kahju olemasolu kinnitas maakonna ekspertide töörühm kohapealse kontrolli käigus.

Põllumajandusministeeriumi ettepanek kütuseaktsiisi kompenseerimise kohta näeb ette, et maksusoodustusena käsitletava aktsiisi osaliseks hüvitamiseks tehakse makse 2005. aasta ühtse pindalatoetuse taotlusel märgitud pindade alusel, diferentseerides makset vastavalt maakasutusviisile (põllukultuuride ja köögivilja ning kartuli osas). Rohumaale makstav hüvitus suunatakse põllumajandustootjani 2005. aasta põllumajandusloomade täiendava otsetoetuse maksete alusel. Lisaeelarvest on eriotstarbelise kütuse aktsiisi osaliseks hüvitamiseks ette nähtud 20 miljonit krooni.

Lisaks tutvustati PMAN istungil “Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse” muudatusi ning põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime analüüsi, mis käsitles Eesti võimalusi uue otsetoetuste süsteemi rakendamisel ja põllumajandusettevõtete võimalikke majandustegevusi.

Järgmine PMAN istung on planeeritud novembri alguses ning seal antakse ülevaade  “Mahepõllumajanduse seaduse” muudatustest, EL mahepõllumajanduse arengukavast ja Eesti mahepõllumajanduse arengukava ettevalmistustest, “Eesti maaelu arengukava 2004-2006” raames mahepõllumajanduse toetuse taotlemisest ning MAK 2007+ olukorra kirjeldusest ja SWOT-ist.

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukokku kuuluvad lisaks Põllumajandusministeeriumi ametnikele ka Keskkonna- ja Rahandusministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, SA Eesti Tehniliste Põllukultuuride Töötlemispargi, Eesti Aiandusliidu, Eesti Mahetootjate Liidu, Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant, MTÜ Eesti Maaturism, Eesti Erametsaliidu ja MTÜ Eesti Noortalunikud esindaja(d).

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus