Lisatud: 29. detsember 2014

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Det2014 Toidutootmise, põllu- ja kalamajanduse faktid said kaante vahele

Põllumajandusministeerium avaldas statistikakogumiku, mis annab ülevaate Eesti toiduainetööstusest, põllu-, maa- ja kalamajandusest.

Statistikakogumik „Toit, põllumajandus, maaelu, kalamajandus faktides 2014“ annab ülevaate toiduainete tootmisest, põllu-, maa- ja kalamajandusest Eestis aastatel 2007–2013 (Euroopa Liidu eelmine rahastamisperiood).

Kogumiku andmetest selgub, et mh:

  • Aastatel 2007–2013 on suurenenud nii toiduainetööstuse kogutoodang kui eksport.
  • Eesti maaettevõtete arv on aasta-aastalt kasvanud, samuti on suurenenud maa-asulates tööga hõivatute arv ning tööhõive määr.
  • Vaadeldava seitsme aasta jooksul on kasutatav põllumajandusmaa Eestis suurenenud enam kui 51 000 hektari võrra.
  • Toodetud põllumajandussaaduste koguväärtusest poole annavad stabiilselt piim ja teravili.

Kogumiku koostamisel on kasutatud Statistikaameti, Põllumajandusministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Põllumajandusameti ning teiste asutuste andmeid. Kogumiku toimetaja on Merike Koov.

Kogumiku eestikeelse versiooni saab tasuta alla laadida http://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2014/trykis-2014-faktiraamat-est.pdf ja ingliskeelse http://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2014/trykis-2014-faktiraamat-eng.pdf.

 

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner