Lisatud: 10. veebruar 2009

Viimati muudetud: 13. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

10Veebr2009 Toetuste abil tahetakse ehitada 219 kilomeetrit kiviaedu
 

Kõige enam taotlusi – 375 – laekus Saaremaalt, kokku soovitakse toetuse abiga rajada ja taastada kiviaedu kõikjal peale Põlvamaa. Populaarne oli kiviaiatoetus ka Pärnumaal (73 taotlust), Läänemaal (72) ja Harjumaal (65). Meetme eelarve on 10 mln krooni, toetusesoovid ületavad seda enam kui 10-kordselt.

 

„Nii suur huvi selle toetuse vastu on PRIA-le tõeliseks üllatuseks. Pidasime tõenäoliseks paarisadat taotlust, menetlemise tehniliste kulude osas arvestati maksimaalselt neljasajaga,“ tõdes PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär. „Selle toetuse üks eesmärke on aidata säilitada ja taastada ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega kiviaedade rajamist ja taastamist. Kuna tegemist on spetsiifilise teemaga peame menetlusse kaasama ka väliseid eksperte. Hinnanguliselt võib ekspertiisi vaja olla umbes 3/4 taotluste puhul – ka selle töö ja kulutuste maht on taotluste rohkuse tõttu väga suureks osutunud.“

 

„Taotlusvooru viimastel päevadel olid mitmes PRIA maakondlikus teenindusbüroos taotlejate järjekorrad ning et dokumendid kindlasti üle antud saaks, läkitati neid arvukalt posti teel,“ tõi Ojakäär välja põhjuse, miks taotluste lõplik arvalles praegu selgus.

 

Esialgselt kavandati taotluste menetlemise tähtajaks 75 tööpäeva (aprilli keskpaigani) ning projektid tuleb paremusjärjestusse seada hindamispunktide alusel, mille kriteeriumid sätestab meetme rakendusmäärus. Kuna hetkel on käsil lisaks kiviaia toetusele veel mitme teise mahuka meetme menetlemine, pidas Ojakäär võimalikuks, et menetlustähtaega tuleb pikendada.

 

Hindamistingimused sätestavad, et kõige rohkem saab punke kiviaia rajamiseks maale, kus kunagine kiviaia asukoht on kaardimaterjali põhjal tuvastatav. Eelised on ka aedadele, mis hakkavad vähemalt 80% ulatuses piirnema põllumajandusmaaga, mille kohta on taotleja saanud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse.

Toetused maksab PRIA välja pärast seda, kui taotleja on kahe aasta jooksul pärast toetuse määramisotsust esitanud aia rajamist/taastamist kinnitavad dokumendid. Neid võib esitada mitmes osas, kuid vaid ühel korral kalendriaasta jooksul.

 

2009.a alguseks on PRIA vahendusel toetatud Eesti maaelu, põllumajandus- ja kalandussektorit 13,5 miljardi krooniga. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et taotlejad õigusaktides sätestatud taotlemistingimusi ja toetuse saamisega seotud kohustusi täidaksid.

 

Meede 2.5.1 - Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse raames  vastuvõetud taotlused maakondade lõikes

 

Meede 2.5.1 - Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse raames  vastuvõetud taotlused maakondade lõikes 

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus