Lisatud: 10. veebruar 2009

Viimati muudetud: 13. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

10Veebr2009 Toetuste abil tahetakse ehitada 219 kilomeetrit kiviaedu
 

Kõige enam taotlusi – 375 – laekus Saaremaalt, kokku soovitakse toetuse abiga rajada ja taastada kiviaedu kõikjal peale Põlvamaa. Populaarne oli kiviaiatoetus ka Pärnumaal (73 taotlust), Läänemaal (72) ja Harjumaal (65). Meetme eelarve on 10 mln krooni, toetusesoovid ületavad seda enam kui 10-kordselt.

 

„Nii suur huvi selle toetuse vastu on PRIA-le tõeliseks üllatuseks. Pidasime tõenäoliseks paarisadat taotlust, menetlemise tehniliste kulude osas arvestati maksimaalselt neljasajaga,“ tõdes PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär. „Selle toetuse üks eesmärke on aidata säilitada ja taastada ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega kiviaedade rajamist ja taastamist. Kuna tegemist on spetsiifilise teemaga peame menetlusse kaasama ka väliseid eksperte. Hinnanguliselt võib ekspertiisi vaja olla umbes 3/4 taotluste puhul – ka selle töö ja kulutuste maht on taotluste rohkuse tõttu väga suureks osutunud.“

 

„Taotlusvooru viimastel päevadel olid mitmes PRIA maakondlikus teenindusbüroos taotlejate järjekorrad ning et dokumendid kindlasti üle antud saaks, läkitati neid arvukalt posti teel,“ tõi Ojakäär välja põhjuse, miks taotluste lõplik arvalles praegu selgus.

 

Esialgselt kavandati taotluste menetlemise tähtajaks 75 tööpäeva (aprilli keskpaigani) ning projektid tuleb paremusjärjestusse seada hindamispunktide alusel, mille kriteeriumid sätestab meetme rakendusmäärus. Kuna hetkel on käsil lisaks kiviaia toetusele veel mitme teise mahuka meetme menetlemine, pidas Ojakäär võimalikuks, et menetlustähtaega tuleb pikendada.

 

Hindamistingimused sätestavad, et kõige rohkem saab punke kiviaia rajamiseks maale, kus kunagine kiviaia asukoht on kaardimaterjali põhjal tuvastatav. Eelised on ka aedadele, mis hakkavad vähemalt 80% ulatuses piirnema põllumajandusmaaga, mille kohta on taotleja saanud poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse.

Toetused maksab PRIA välja pärast seda, kui taotleja on kahe aasta jooksul pärast toetuse määramisotsust esitanud aia rajamist/taastamist kinnitavad dokumendid. Neid võib esitada mitmes osas, kuid vaid ühel korral kalendriaasta jooksul.

 

2009.a alguseks on PRIA vahendusel toetatud Eesti maaelu, põllumajandus- ja kalandussektorit 13,5 miljardi krooniga. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et taotlejad õigusaktides sätestatud taotlemistingimusi ja toetuse saamisega seotud kohustusi täidaksid.

 

Meede 2.5.1 - Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse raames  vastuvõetud taotlused maakondade lõikes

 

Meede 2.5.1 - Kiviaia rajamise ja taastamise toetuse raames  vastuvõetud taotlused maakondade lõikes 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus