Lisatud: 15. oktoober 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Okt2007 Toetust saanud väiketalunikud peavad PRIAle kinnitama oma tegevuse jätkamist

Elatustalude kohanemise toetuse eesmärgiks on parandada maapiirkonna väiketootjate majanduslikku elujõulisust ning parandada nende majanduslikku planeerimist. Seda toetust on väiketalunikud saanud PRIAst taotleda alates 2004. aastast ning taotledes võtsid nad kohustuse täita kõiki toetuse tingimusi järgmise viie aasta jooksul. Tänavu enam uusi kohustusi ei saa võtta, küll aga peavad kõik, kes on varem endale kohustuse võtnud, kinnitama, et nad seda ka endiselt täidavad.

 

PRIA maaelu arengu toetuste osakonna peaspetsialisti Aire Vesteri sõnul peavad, need taotlejad, kes taotlesid toetust esmakordselt eelmisel või üle-eelmisel aastal, esitama PRIAle kohustuse jätkamise kinnituse (vorm MT66C). Need, kes taotlevad toetust alates 2004. aastast, peavad tänavu PRIAle esitama vahearuande (vorm MT66B) ja vorm E koopia 2006. aasta tulude kohta, mis on Maksu- ja Tolliametis kinnitatud.

 

„Tuletame kõigile taotlejatele meelde, et kui nad on toetust taotlenud ja võtnud endale kohustuse tingimusi täita, siis nad peavad need nõutud vormid meile ka esitama,“ rõhutas Vester. Samas tõi ta välja, et kui taotlejal on selgunud, et ta ei ole suutnud täita näiteks nõutud ettevõtlustulu 12% suurendamise nõuet, siis kindlasti peaks ta sellest PRIAt teavitama ja oma kohustusest loobuma.

 

 „Siis ei saa ta küll enam edaspidi toetust, kuid juba varem makstud toetust tagasi ei nõuta,“ selgitas Vester ning lisas, et kui taotleja PRIAt ei teavita ja rikkumine selgub kontrolli käigus, siis on PRIA sunnitud ka varasematel aastatel makstud toetuse täies mahus tagasi nõudma. Vesteri sõnul kehtib samasugune reegel ka näiteks nende taotlejate kohta, kes on oma FIE staatuse peatanud.

 

Elatustalude kohanemise toetust said taotleda põllumajandusega tegelevad FIEd, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulu oli taotlemisele eelnenud aastal üle 31 293 krooni ja kogu ettevõtlustulu ei ületanud 281 639 krooni. Kui talunik tegeleb taimekasvatusega, siis peab ta kasutama vähemalt 0,3 hektarit põllumajandusmaad ja kui tegeleb loomakasvatusega, siis peab pidama vähemalt ühte põllumajanduslooma.

 

Toetatavad tegevusalad on kala-, taime- ja põllumajanduslooma kasvatus, mesindus, maaturism, komposti ja mulla tootmine, puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine maapiirkonnas, ehitusmaterjali tootmine maapiirkonnas, teenindusasutuse rajamine maapiirkonda jms.

 

Toetuse suurus on 15 647 krooni taotleja kohta aastas ja toetust makstakse viieaastase kohustuseperioodi jooksul kokku 78 235 krooni. Kokku on elatustalude kohanemise toetuse kohustuse võtnud 3196 taotlejat, kellele on alates 2004. aastast kokku välja makstud ligi 130 miljonit krooni toetust.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike