Lisatud: 07. august 2009

Viimati muudetud: 07. august 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

07Aug2009 PRIA ootab toetusetaotlusi põllu- ja metsasaaduste töötlejailt

14. augustini võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu investeeringutoetuse saamiseks vastu taotlusi Eesti ettevõtetelt, kes töötlevad ja turustavad põllumajandussaadusi või mittepuidulisi metsasaadusi.

Kolme aasta kohta võib ühe taotleja toetussumma ulatuda kümne miljoni kroonini ning maaelu arengukava 2007-2013 kogu programmperioodil 20 miljonini. Meetme aastane eelarve on 90 mln krooni.
Toetusraha saab kasutada tootmises vajalike seadmete ja tehnoloogia, ka IT-seadmete ja tarkvara soetamiseks ja paigaldamiseks, ladude ja tootmishoonete rekonstrueerimiseks (puu-, köögivilja- ja marjatööstuste puhul ka uute laohoonete ehitamiseks), puhastussüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

Maaelu arengukava meetme 1.6 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus" eesmärk on aidata põllu- ja metsasaadusi töötlevail tööstustel tõsta oma konkurentsivõimet ja kindlustada pikaajaline jätkusuutlik majandamine. Toetuse abil tehtavad investeeringud peaksid olema energia- ja keskkonnasäästlikud, suurendama innovatiivsust. Selle meetme abil saab edendada ka biokütuste tootmist ja bioenergia kasutamist.

Planeeritava investeeringu puhul on vajalik ka ettevõtja omaosalus - PRIA hüvitab kuni 50% abikõlbulikest kulutustest. Toetuse saamise tingimuste, abikõlbulike kulutuste loetelu ja taotluse täitmise üksikasjadega soovitame tutvuda PRIA kodulehel www.pria.ee/toetused/valdkond/toostused/lisandvaartuse_andmise_investeeringutoetus_2009/
Lisainfot saab PRIA keskusest, infotelefonil 737 7678 või kirjutades e-kirja aadressil info@pria.ee.

Taotlusi võetakse vastu PRIA keskuses Tartus, Narva mnt 3. PRIA juhib tähelepanu, et taotlusega esitatud avaldus ja äriplaan (vastavalt määruse lisad 1 ja 2) tuleb lisaks saata enne taotluse esitamist elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil Meede1.6@pria.ee. Vajalikud vormid on PRIA kodulehel. Soovi korral võib kogu taotluse täita elektrooniliselt ja saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee. Eelpool mainitud lisafaili pole siis vaja eraldi elektroonselt saata.

PRIA teeb taotluste rahuldamise otsused hiljemalt 6. jaanuariks 2010. Kui abikõlbulike taotluste summa ületab eelarvet, koostab PRIA meetme määruses toodud hindamiskriteeriumide põhjal projektide paremusjärjestuse. Toetusraha kättesaamiseks peab toetuse saaja tegema investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna.

Käesolevat toetusmeedet rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) ja 25% Eesti riik. PRIA on üheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse toetuseks 15 miljardit krooni. Tänavune toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus