Lisatud: 02. mai 2018

Viimati muudetud: 02. mai 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

02Mai2018 Täna algas pindalatoetuste taotluste vastuvõtt

Täna, 2. mai südaööl  avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks. Taotluste liike on kokku ligi paarkümmend, nende maksmiseks on eelarves üle 196 miljoni euro.

Tööpäeva alguseks oli kümmekond taotlust juba laekunud, eeldatavalt esitatakse neid kokku üle 14 500.

Esimest korda toimub taotluste vastuvõtt ainult e-PRIA vahendusel. Selle süsteemi abil saab põllumees lisaks taotlusvormide täitmisele joonistada oma põldude ja poollooduslike koosluste piirid, vaadata infot oma kohustuste ja toetusõiguste kohta, jälgida rohumaade vanust, rohestamise nõudeid, põldude pindalasid ja palju muud.

Juba 2017.a esitasid 92% pindalatoetuste soovijatest taotluse e-PRIAs. Selle kasutajaid abistavad nii elektroonilised juhendid ja abiinfo e-PRIAs kui ka PRIA teenindusbüroode töötajad. Maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid. Abi saab küsida ka infotelefonil 7377 679. Nõuandeteenistuse konsulentide kontaktid on veebilehel www.pikk.ee.

Toetuste hulgas on põllumeestele varasematest aastatest tuttavad otsetoetused, maaelu arengukava (MAK) toetused keskkonnasõbralikuks ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, kohalikku sorti taimede ja ohustatud tõugu loomade kasvatamiseks, poollooduslike koosluste ja Natura-alade hooldamiseks jne. Esmakordselt saab taotleda MAK piirkondliku veekaitse toetust, et hoida nitraaditundlikel aladel põllumaad rohumaana või talvise taimkatte all.

Erakorralist toetust võivad saada teraviljakasvatajad, kel jäi mullu sügisel rohkete sademete tõttu talivili külvamata või külvatud talivili hävines liigniiskuse tõttu.

Otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell soovitab toetustega seotud nõuetega põhjalikult tutvuda infomaterjalide abil, mis on kättesaadavad kodulehelt www.pria.ee .  „Abiks taotlejatele on kõigi toetuste kohta koostatud põhjalikud juhendid, mida võib küsida ka maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodes jagatakse trükiseid toetuste põhitõdede ja nõuetele vastavuse kohta. Mitme meetme reeglites on tänavu muudatusi, millele infomaterjalid tähelepanu juhivad.“

Taotluste esitamise põhiperiood kestab 21. maini, pärast seda saab taotlusi hilinenult esitada ja varem esitatud taotlustele põlde lisada kuni 15. juunini. Selleks kuupäevaks peab taotlejal olema taotlusaluse maa kohta kasutusõigus ning põllukultuurid peavad olema külvatud, istutatud või maha pandud.

Toetused aitavad tootjatel katta maaharimisega ning kultuuride ja loomade kasvatamisega seotud kulutusi. Samuti motiveeritakse toetustega keskkonnasäästlikku ja mahetootmist, pärandkoosluste ning loodusliku elurikkuse säilimist. Toetusi rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti riigi eelarvest.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike