Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

25Okt2015 Tähelepanuks väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse saajatele, kes soovivad kasutada liisingut

Käesoleval aastal on olnud võimalik väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse saamiseks taotluseid esitada kahel korral. Esimene taotlusvoor toimus 9.-23. veebruaril ning teine 17.-31. augustil.

Nimetatud meetme puhul on üheks eripäraks see, et meetme puhul ei ole taotleja omafinantseeringu nõuet, samas andis omafinantseeringu kasutamine toetuse taotlemisel lisa-hindepunkte. Paljud toetust saanud kliendid seda võimalust ka kasutasid.

Omaosaluse tasumiseks on lubatud määruse järgselt kasutada ka liisingut, kuid juhime tähelepanu, et omaosalusena on võimalik arvestada vaid seda summat, mille toetuse saaja tasub liisinguandjale toetuse abikõlblikkuse perioodil ehk ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa pangakontole laekumisest (I taotlusvooru puhul) või maksmise otsuse tegemisest (II taotlusvoor).  

Näiteks kui toetuse saaja näitas äriplaanis tegevusi kogusummas 21 000,00 eurot ja toetust taotles 15 000,00 eurot, on tema omaosaluse protsent äriplaani kohaselt 28,57. Hindamiskriteeriumitele vastavalt sai ta seega hindamisel omafinantseeringu eest 3 hindepunkti (omaosalus 25% kuni < 30%). Pärast kavandatud tegevuste elluviimist ei või toetuse saaja omaosaluse protsent olla  väiksem kui 25%. Seega juhul, kui toetuse saaja otsustab selle vähemalt 25% suuruse omaosaluse tasumiseks kasutada liisingut, peab vastav summa olema  liisinguandjale tasutud 1 aasta jooksul. Summat, mis tasutakse liisingulepingu alusel pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu, ei ole võimalik arvestada omaosalusena.

Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus