Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

25Okt2015 Teadmussiirde pikaajalist programmi põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas hakatakse ellu viima kolme organisatsiooni koostöös

Uue Maaelu arengukava üks prioriteete on teadmussiire, et uued tehnoloogiad ja töövõtted jõuaksid kiiremini põllumajandusse ning aitaksid sellel muutuda tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Selleks panustatakse ka läbi toetusrahade jagamise just põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Aastateks 2015-2021 on planeerimisel seitse teadmussiirde pikaajalist programmi - taimekasvatuse, loomakasvatuse, mahepõllumajanduse, aianduse, toiduohutuse, ühistegevuse ja põllumajanduspoliitika abinõude programm. Programmide kestus on kuni seitse aastat.

Pikaajaliste programmide raames korraldatavate tegevuste elluviijate leidmiseks korraldab PRIA riigihanked ja sõlmib hanke võitjatega lepingud.

Sõltuvalt programmi eesmärgist, võivad lepingud sisaldada järgmiste tegevuste elluviimise toetamist:

  • Koolitustegevused:

-          täienduskoolituse korraldamine;

-          koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu koostamine või väljaandmine;

-          ettevõtjate juhendamise korraldamine.

  • Esitlus- ja teavitustegevused -  infopäevad, põllupäevad, konverentsid, erinevad materjalid, sh elektroonilised väljaanded:

-          infopäeva korraldamine;

-          konverentsi korraldamine;

-          teabematerjali või elektroonilise väljaande koostamine, väljaandmine või haldamine;

-          esitlustegevuse korraldamine, k.a esitlustegevuse jaoks vajaliku mittetootliku investeeringu tegemine.

  • Ettevõtte külastuse või õpiringi korraldamine.

Esimene selline hange leidis aset perioodil 12.08.2015-22.09.2015 ning oli suunatud  põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnale. Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega - Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Käimas on hange taimekasvatuse valdkonnas, mille taotluste esitamise tähtaeg on E-riigihangete keskkonnas 9.november 2015 kell 10.00

Käimasolevate ja korraldatud hangete kohta on võimalik leida infot E-riigihangete keskkonna veebilehelt.
Rohkem infot leiab ka PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/pikaajalised_programmid/

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike