Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

25Okt2015 Teadmussiirde pikaajalist programmi põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas hakatakse ellu viima kolme organisatsiooni koostöös

Uue Maaelu arengukava üks prioriteete on teadmussiire, et uued tehnoloogiad ja töövõtted jõuaksid kiiremini põllumajandusse ning aitaksid sellel muutuda tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Selleks panustatakse ka läbi toetusrahade jagamise just põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Aastateks 2015-2021 on planeerimisel seitse teadmussiirde pikaajalist programmi - taimekasvatuse, loomakasvatuse, mahepõllumajanduse, aianduse, toiduohutuse, ühistegevuse ja põllumajanduspoliitika abinõude programm. Programmide kestus on kuni seitse aastat.

Pikaajaliste programmide raames korraldatavate tegevuste elluviijate leidmiseks korraldab PRIA riigihanked ja sõlmib hanke võitjatega lepingud.

Sõltuvalt programmi eesmärgist, võivad lepingud sisaldada järgmiste tegevuste elluviimise toetamist:

  • Koolitustegevused:

-          täienduskoolituse korraldamine;

-          koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu koostamine või väljaandmine;

-          ettevõtjate juhendamise korraldamine.

  • Esitlus- ja teavitustegevused -  infopäevad, põllupäevad, konverentsid, erinevad materjalid, sh elektroonilised väljaanded:

-          infopäeva korraldamine;

-          konverentsi korraldamine;

-          teabematerjali või elektroonilise väljaande koostamine, väljaandmine või haldamine;

-          esitlustegevuse korraldamine, k.a esitlustegevuse jaoks vajaliku mittetootliku investeeringu tegemine.

  • Ettevõtte külastuse või õpiringi korraldamine.

Esimene selline hange leidis aset perioodil 12.08.2015-22.09.2015 ning oli suunatud  põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnale. Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega - Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Käimas on hange taimekasvatuse valdkonnas, mille taotluste esitamise tähtaeg on E-riigihangete keskkonnas 9.november 2015 kell 10.00

Käimasolevate ja korraldatud hangete kohta on võimalik leida infot E-riigihangete keskkonna veebilehelt.
Rohkem infot leiab ka PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/pikaajalised_programmid/

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus