Lisatud: 27. juuli 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Jul2009 Täpsustuvad noore põllumajandusettevõtja toetuse nõuded ja hindamiskriteeriumid

Reedel allkirjastatud põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 158 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.2.) muudatus täpsustab toetuse saamise nõudeid ning taotluste hindamise kriteeriume.

Täpsustatud hindamiskriteeriumite kaudu on võimalik paremini hinnata projektide majanduslikku jätkusuutlikkust ning valida välja kõige paremad projektid. Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kes analüüsib nii ettevõtja ettevalmistust põllumajandusega tegelemiseks kui ka äriplaani realistlikkust.

Toetuse eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses. Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Toetust saavad taotleda põllumajandusega alustavad noored (alla 40 aasta vanused) ettevõtjad.

Hindamise kriteeriumite alusel on eelistatud noored ettevõtjad, kes võtavad põllumajandusettevõtte üle vanemalt või vanavanemalt.

Käesoleval aastal on toetuse eelarveks planeeritud 25,7 miljonit krooni, mis on 75% ulatuses finantseeritud Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest. Kui abikõlblikke taotlusi laekub rohkem kui on eelarves raha, teeb hindamiskomisjon hindamise kriteeriumide põhjal projektide paremusjärjestuse.

Taotlusvoorude täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Lisainformatsiooni toetuse kohta: http://www.agri.ee/investeeringutoetused

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike