Lisatud: 31. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mar2006 Täpsustusid ühtse pindalatoetuse taotlemise nõuded

Määrust täiendatakse lõikega, mille kohaselt loetakse Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa heas põllumajanduslikus korras olevaks, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on kuni 0,5. Põllumassiivi pindalast arvatakse maha selle sees paiknevad üle 0,01 ha suurused alad, kus kadakate ja puude liituvus on üle 0,5.

Erisust rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005. a. Tulenevalt Euroopa Komisjoni määrustest ja töödokumendist on liikmesriigil õigus oma keskkonnatingimustest ja põllumajanduslikest traditsioonidest lähtudes erandit rakendada. Määruse muudatusega sätestatakse see erisus ka siseriiklikus õigusaktis. Euroopa Komisjoni on teavitatud Eesti poolt rakendatavast erisusest ning Komisjoni on sellega nõustunud.

Nimetatud erisus tuleneb nelja maakonna põllumajanduslikest traditsioonidest, kuna keskkonnatingimustest tulenevalt kasvavad sealsetel põllumajanduslikult (peamiselt karjatamiseks) kasutatavatel poolloodusliku kooslusega püsirohumaadel puud ja kadakad.

Määruse muudatusega käsitletakse silopalle, heinarõuke ja teisi traditsioonilisi põllul hoiustamise viise nõuetekohase tegevusena. Lisati ka tingimus, et karjatamine või koristamine peab olema visuaalselt tuvastatav kogu taotlusel märgitud põllu ulatuses, et vältida olukorda, kus taotleja peab rohumaad karjatatuks ka siis, kui vaid väikesel osal sellest on tuvastatav tegelik karjatamine.

Olulise uuendusena lisandub ühtse pindalatoetuse taotlemise nõuetele käesolevast aastast kohustus rakendada tuulekaera tõrjeabinõusid. Tuulekaera leviku avastamise korral on kohustuslik teavitada sellest Taimetoodangu Inspektsiooni, kelle järelvalve all tuulekaera tõrjeabinõusid rakendatakse.

Põllumajanduskutuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse osas muutuvad oluliselt nõuded heintaimede seemnepõldude osas. Kui varem oli nõudeks, et vastav põld pidi olema 20. septembriks põldtunnustatud siis nüüd on oluline, et seeme oleks kasvatatud kas seemnekasvatuslepingu alusel või siis seemnetootmisettevõtte enda poolt.

Ühtse pindalatoetuse taotluste vastuvõtmise viimast kuupäeva toodi varasemaks. Kui varem oli selleks 27. mai siis nüüd on selleks 22. mai.


Lisainformatsioon:

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner