Lisatud: 31. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mar2006 Täpsustusid ühtse pindalatoetuse taotlemise nõuded

Määrust täiendatakse lõikega, mille kohaselt loetakse Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa heas põllumajanduslikus korras olevaks, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on kuni 0,5. Põllumassiivi pindalast arvatakse maha selle sees paiknevad üle 0,01 ha suurused alad, kus kadakate ja puude liituvus on üle 0,5.

Erisust rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005. a. Tulenevalt Euroopa Komisjoni määrustest ja töödokumendist on liikmesriigil õigus oma keskkonnatingimustest ja põllumajanduslikest traditsioonidest lähtudes erandit rakendada. Määruse muudatusega sätestatakse see erisus ka siseriiklikus õigusaktis. Euroopa Komisjoni on teavitatud Eesti poolt rakendatavast erisusest ning Komisjoni on sellega nõustunud.

Nimetatud erisus tuleneb nelja maakonna põllumajanduslikest traditsioonidest, kuna keskkonnatingimustest tulenevalt kasvavad sealsetel põllumajanduslikult (peamiselt karjatamiseks) kasutatavatel poolloodusliku kooslusega püsirohumaadel puud ja kadakad.

Määruse muudatusega käsitletakse silopalle, heinarõuke ja teisi traditsioonilisi põllul hoiustamise viise nõuetekohase tegevusena. Lisati ka tingimus, et karjatamine või koristamine peab olema visuaalselt tuvastatav kogu taotlusel märgitud põllu ulatuses, et vältida olukorda, kus taotleja peab rohumaad karjatatuks ka siis, kui vaid väikesel osal sellest on tuvastatav tegelik karjatamine.

Olulise uuendusena lisandub ühtse pindalatoetuse taotlemise nõuetele käesolevast aastast kohustus rakendada tuulekaera tõrjeabinõusid. Tuulekaera leviku avastamise korral on kohustuslik teavitada sellest Taimetoodangu Inspektsiooni, kelle järelvalve all tuulekaera tõrjeabinõusid rakendatakse.

Põllumajanduskutuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse osas muutuvad oluliselt nõuded heintaimede seemnepõldude osas. Kui varem oli nõudeks, et vastav põld pidi olema 20. septembriks põldtunnustatud siis nüüd on oluline, et seeme oleks kasvatatud kas seemnekasvatuslepingu alusel või siis seemnetootmisettevõtte enda poolt.

Ühtse pindalatoetuse taotluste vastuvõtmise viimast kuupäeva toodi varasemaks. Kui varem oli selleks 27. mai siis nüüd on selleks 22. mai.


Lisainformatsioon:

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike