Lisatud: 13. aprill 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Apr2006 Täpsustusid põllumajandusliku keskkonnatoetuse ja ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise tingimused
Üheks olulisemaks muudatuseks on 5-aastase nõuete järgimise kohustuse sätete muutmine. Kui varem kohustus lõpetati ja toetus nõuti tagasi, kui kohustus vähenes põllumajandusmaa, loomade või kiviaedade osas üle 30%, siis muudatuse kohaselt kohustust ei lõpetata. Tootja saab ülejäänud osas kohustust jätkata. Kui kohustus on vähenenud üle 30%, nõutakse seda ületavas osas toetus tagasi. Muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005.

Samuti muudeti ebasoodsamate piirkondade toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise tähtpäeva, kus 17. november asendati 19. detsembriga, et toetuse taotlusi põhjalikumalt menetleda.

Kuna tänaseks on väga eduka keskkonnasõbraliku tootmise toetuse taotlemise tulemusena kasutatud ära kogu rahaline ressurss, jätkuvad sel aastal 2004. ja 2005. võetud kohustused, kuid uusi kohustusi juurde ei võeta. Samuti ei saa tootjad kohustusealust pindala suurendada.


Arvestades, et mahetootjad peaksid senisest oluliselt enam mahepõllumajandussaadusi töötlema ja turustama, viiakse määrusesse sisse täiendus, et kohustuslik mahekoolitus võib olla lisaks tootmisele ka töötlemise või turustamise alane.


Mitmed muudatused on sarnased teiste pindalapõhiste toetustega.
1) taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 2.-22. maini;
2) piirkondlikku eripära arvesse võttes loetakse Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa heas põllumajanduslikus korras olevaks, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on kuni 0,5. Selle eelduseks on, et rohumaad on niidetud või karjatatud. Erisust rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005. a;
3) rohumaade niitmise ja loomade karjatamise nõude täitmist peab olema võimalik kogu taotlusel märgitud ala ulatuses visuaalselt tuvastada.

Määrus jõustub kolm päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Lisainformatsioon:

Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 6256228; 53416596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee
Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner