Lisatud: 14. september 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Sep2004 Täpsustusid elatustalude kohanemise toetusega kaasnevad kohustused

PRIAl on õigus tagasi küsida kolmel esimesel aastal makstud elatustalude kohanemise toetus, kui kontrolli käigus ilmneb, et toetuse taotleja ei tegele põllumajandusega maapiirkonnas või on lõpetanud tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana ja jätnud vastavast otsusest PRIAt teavitamata. Toetus on õigus tagasi nõuda ka sel juhul, kui selgub, et toetuse taotleja ei kasuta õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha põllumajandusmaad, kui ta tegeleb taimekasvatusega või ei pea vähemalt ühte põllumajanduslooma, kui tegeleb loomakasvatusega.  

Neljandal ja viiendal aastal makstud toetuse võib tagasi küsida, kui ilmneb muid rikkumisi.

Kui toetuse saaja kohapealsest kontrollist keeldub, on PRIAl õigus tagasi küsida kogu toetus.

Elatustalude kohanemise toetuse taotlusi saab PRIAle  esitada alates 8.oktoobrist kuni 5.novembrini käesoleval aastal.

Toetuse eesmärgiks on anda põllumajandusega tegelevatele füüsilisest isikust ettevõtjatele ajutist sissetuleku abi liitumisjärgsel üleminekuperioodil, et aidata kaasa väiksemate põllumajanduslike ettevõtjate säilimisele ja jätkusuutlikuks muutumisele.

Toetuse taotlemiseks peab taotlejal olema omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu toetuse taotlemisele vahetult eelneval aastal üle 31293 krooni (2000 ¤). Samal ajal ei tohi majandustegevusest saadav tulu ületada 281369 krooni (18000 ¤).

Aastal 2004 on võimalik elatustalude kohanemise toetusena välja maksta rohkem kui 60 miljonit krooni, mis võimaldab heaks kiita kuni 4000 arengukava. Toetuse määr ühe taotleja kohta on 15 647 krooni (1000 ¤)  aastas. Kohanemistoetust makstakse  viie aastase toetusperioodi jooksul. 

Täna allkirjastatud määruse muudatus tulenes (PRIA) siseauditi käigus avastatud täiendamist vajavatest asjaoludest, et hoida edaspidi ära taotluste menetlemise käigus tekkida võivaid vaidlusi. Kõigil taotlejatel on soovitav eelenevalt tutvuda ka määruse muudatusega, mille leiate internetiaadressilt www.riigiteataja.ee. Täiendavat informatsiooni toetuse kohta saab PRIA kodulehelt ja Põllumajandusministeeriumist.

 

Lisainfo:

Ãœlle Puusta

Põllumajandusministeeriumi

Peaspetsialist

Tel 625 6294

Ylle.puusta@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner