Lisatud: 23. mai 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Mai2006 Täpsustati maaparanduse investeeringutoetuse saamise tingimusi

Määruse muutmise eesmärgiks on kõrvaldada eelmisel aastal toetuse rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohad ja viia määrus kooskõlla muudetud Struktuuritoetuse seadusega.

 

Muudatuse kohaselt peab maaparandusühistu, kes taotleb toetust ka maaparandussüsteemi uuendamiseks, tegutsema kinnisasja omaniku antud õiguse alusel. Kuna tegemist on pikaajalise investeeringuga maasse, on vajalik, et kinnisasja omanik (või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja), kelle maal investeeringuobjekt asub ja mittetulundusühing sõlmiksid lepingu, milles sätestatakse toetuse võtmisega kaasnevad poolte õigused ja kohustused.

 

Muudatusega tagatakse, et toetusega hüvitatakse vaid vajalikke ja majanduslikult põhjendatud kulutusi ja saavutatakse rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

 

Täpsustatud hindamiskriteeriumid tagavad meetme eesmärkide parema saavutamise ja on üheselt mõistetavad. Muudatuse kohaselt valitakse igast punktist üks kriteerium ja seega on taotlejal võimalik maksimaalselt saada 10 hindepunkti.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) antakse antud muudetusega võimalus vajadusel eksperte kaasata. Vajadus eksperthinnangutele võib tekkida investeeringu maksumuse, otstarbekuse ning majandusliku mõjususe arvestamisel.

 

Muudatusega antakse maaparandusbüroole õigus kooskõlastada ülevaatusleht ja maaparandussüsteemi uuendustööde kava kümne tööpäeva jooksul, mis on vajalik maaparandusbüroo töö paremaks korraldamiseks.

 

Euroopa Liidu struktuurifondide raames on käesoleval aastal võimalik maaparandusinvesteeringu toetustena välja jagada ligi 73 miljonit krooni. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus ja Tagatisfondist (EAGGF).

 

Toetuse taotlusi plaanib PRIA vastu võtta 3.-20. juulini. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähiajal.

 

Määruse muudatusega on võimalik tutvuda internetiaadressil http://www.agri.ee/RAK-meede34 

 

Lisainformatsioon:

 

Reena Osolin

Maaparanduse ja maakasutuse büroo

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 287

E-post: reena.osolin@agri.ee

 

Margus Palu

Avalike suhete osakond

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 524

E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus