Lisatud: 23. mai 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Mai2006 Täpsustati maaparanduse investeeringutoetuse saamise tingimusi

Määruse muutmise eesmärgiks on kõrvaldada eelmisel aastal toetuse rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohad ja viia määrus kooskõlla muudetud Struktuuritoetuse seadusega.

 

Muudatuse kohaselt peab maaparandusühistu, kes taotleb toetust ka maaparandussüsteemi uuendamiseks, tegutsema kinnisasja omaniku antud õiguse alusel. Kuna tegemist on pikaajalise investeeringuga maasse, on vajalik, et kinnisasja omanik (või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja), kelle maal investeeringuobjekt asub ja mittetulundusühing sõlmiksid lepingu, milles sätestatakse toetuse võtmisega kaasnevad poolte õigused ja kohustused.

 

Muudatusega tagatakse, et toetusega hüvitatakse vaid vajalikke ja majanduslikult põhjendatud kulutusi ja saavutatakse rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine.

 

Täpsustatud hindamiskriteeriumid tagavad meetme eesmärkide parema saavutamise ja on üheselt mõistetavad. Muudatuse kohaselt valitakse igast punktist üks kriteerium ja seega on taotlejal võimalik maksimaalselt saada 10 hindepunkti.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) antakse antud muudetusega võimalus vajadusel eksperte kaasata. Vajadus eksperthinnangutele võib tekkida investeeringu maksumuse, otstarbekuse ning majandusliku mõjususe arvestamisel.

 

Muudatusega antakse maaparandusbüroole õigus kooskõlastada ülevaatusleht ja maaparandussüsteemi uuendustööde kava kümne tööpäeva jooksul, mis on vajalik maaparandusbüroo töö paremaks korraldamiseks.

 

Euroopa Liidu struktuurifondide raames on käesoleval aastal võimalik maaparandusinvesteeringu toetustena välja jagada ligi 73 miljonit krooni. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus ja Tagatisfondist (EAGGF).

 

Toetuse taotlusi plaanib PRIA vastu võtta 3.-20. juulini. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähiajal.

 

Määruse muudatusega on võimalik tutvuda internetiaadressil http://www.agri.ee/RAK-meede34 

 

Lisainformatsioon:

 

Reena Osolin

Maaparanduse ja maakasutuse büroo

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 287

E-post: reena.osolin@agri.ee

 

Margus Palu

Avalike suhete osakond

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 524

E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner