Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

25Okt2015 Taotlusvoorud novembris ja detsembris 2015
Jätkuvad taotlusvoorud
Meede Vastuvõtmise aeg Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Erakorraline puu- ja köögivilja toetus kuni 31.07.2016 Enne tegevuste elluviimist tuleb teavitada Põllumajandusametit, kes viib läbi vajalikud kohapealsed kontrollid.
Pärast seda tuleb esitada vormikohane toetuse taotlus PRIAle.
Toetus makstakse välja hiljemalt 30. septembriks 2016
Või eraladustamine   kuni 29.02.2016 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Lõssipulbri eraladustamine  kuni 29.02.2016 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Juustu eraladustamine 19.10.2015 - 15.01.2016 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide (sh. toetuse taotluse) esitamist.
Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 30.09.2016 PRIA keskus Hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist sekkumislattu
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad novembris ja detsembris 2015
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2) 2015  30.10-6.11.2015 PRIA keskus PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast, s.o hiljemalt 1.aprilliks 2016.
Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4. 2) 2015  30.10-6.11.2015 PRIA keskus PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast, s.o hiljemalt 1.aprilliks 2016.
LEADER kohalikuks arenguks (kohalike tegevusgruppide strateegiate rakendamine) (MAK 2014-2020 meede 19) 6.-12.11.2015 PRIA keskus PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse hiljemalt 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2015 23.-30.11.2015 PRIA keskus PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast, 8.aprilliks 2016.
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.1) 14.-18.12.2015 e-PRIA uus iseteeninduskeskkond Täpsem info lisatakse kodulehele esimel võimalusel
Tootjarühmade loomine (meede 9.1.2) detsember  
Tootjarühmade loomine (meede 1.9)*** detsember  
Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus