Lisatud: 03. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jan2006 Taotluste vastuvõtt 2004. aasta looduskahju hüvitamiseks kestab 16.-27. jaanuarini


Põllumajandusminister määras kahju piirkonnad ja põllumajandustootmise valdkondade liigid:
· Marja- ja puuviljakasvatuses on 2004. aasta looduskahju piirkondadeks Harju-, Hiiu-, Pärnu-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa.
· Kartuli- ja köögiviljakasvatuses on 2004. aasta looduskahju piirkondadeks Harju-, Hiiu-, Ida-Viru-, Jõgeva-, Rapla- ja Tartumaa.

Põllumeestel tuli esita 2004. aasta ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu kartuli, köögivilja, puuviljade ning marjade tootmisel tekkinud kahju kohta piirkondlikule maaparandusbüroole vastav teatis. Neil põllumeestel, kelle kahju leidis komisjoni hinnangul kinnitust, tuleb esitada 2006. aasta 16.-27. jaanuarini PRIA keskusesse taotlus. Maaparandusbürood edastavad varemkoostatud looduskahju kindlakstegemise teatised PRIA-le hiljemalt 27. jaanuaril.
 
PRIA kontrollib, kas taotleja on esitanud maaparandusbüroole teatise ning kas teatisest nähtub kahju teke ja taotleja nõuetekohasus. Põllumajandusministeerium arvutab looduskahju suuruse taotleja kohta ja edastab andmed PRIA-le. PRIA otsustab looduskahjutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 13. märtsiks ja maksab toetuse välja aprillis.

Loodusõnnetuseks loetakse sellised erandlikud sündmused nagu maavärin, laviin, maalihe ja laiaulatuslik üleujutus. Ebasoodsaks ilmastikutingimuseks loetakse madal temperatuur, liigsademed (sh rahe), põud ja torm (sh äike), kui nende tagajärjel tekkinud tootmiskadu on põhjustanud toodangu vähenemise enam kui 30% võrreldes kolme eelneva aasta keskmise toodanguga, välja arvatud need aastad, kui ebasoodsa ilmastikutingimuse tõttu tekkinud kahju hüvitamiseks maksti põllumajandustootjale looduskahjutoetust.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner