Lisatud: 03. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jan2006 Taotluste vastuvõtt 2004. aasta looduskahju hüvitamiseks kestab 16.-27. jaanuarini


Põllumajandusminister määras kahju piirkonnad ja põllumajandustootmise valdkondade liigid:
· Marja- ja puuviljakasvatuses on 2004. aasta looduskahju piirkondadeks Harju-, Hiiu-, Pärnu-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa.
· Kartuli- ja köögiviljakasvatuses on 2004. aasta looduskahju piirkondadeks Harju-, Hiiu-, Ida-Viru-, Jõgeva-, Rapla- ja Tartumaa.

Põllumeestel tuli esita 2004. aasta ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu kartuli, köögivilja, puuviljade ning marjade tootmisel tekkinud kahju kohta piirkondlikule maaparandusbüroole vastav teatis. Neil põllumeestel, kelle kahju leidis komisjoni hinnangul kinnitust, tuleb esitada 2006. aasta 16.-27. jaanuarini PRIA keskusesse taotlus. Maaparandusbürood edastavad varemkoostatud looduskahju kindlakstegemise teatised PRIA-le hiljemalt 27. jaanuaril.
 
PRIA kontrollib, kas taotleja on esitanud maaparandusbüroole teatise ning kas teatisest nähtub kahju teke ja taotleja nõuetekohasus. Põllumajandusministeerium arvutab looduskahju suuruse taotleja kohta ja edastab andmed PRIA-le. PRIA otsustab looduskahjutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 13. märtsiks ja maksab toetuse välja aprillis.

Loodusõnnetuseks loetakse sellised erandlikud sündmused nagu maavärin, laviin, maalihe ja laiaulatuslik üleujutus. Ebasoodsaks ilmastikutingimuseks loetakse madal temperatuur, liigsademed (sh rahe), põud ja torm (sh äike), kui nende tagajärjel tekkinud tootmiskadu on põhjustanud toodangu vähenemise enam kui 30% võrreldes kolme eelneva aasta keskmise toodanguga, välja arvatud need aastad, kui ebasoodsa ilmastikutingimuse tõttu tekkinud kahju hüvitamiseks maksti põllumajandustootjale looduskahjutoetust.

Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner