Lisatud: 24. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Jan2006 Struktuuritoetusega eemaldatakse püügilt 17 kalalaeva

Õppe ja järelevalve eesmärgil laevade üle andmiseks määrati 8 laeva kohta 49,1 mln kr ja nn "laevade lõikamiseks" ehk utiliseerimiseks määrati 9 laeva kohta üle 10,8 mln kr toetust.

Toetatakse nende merel püüdvate kalalaevade lammutamist või sihtotstarbe lõplikku muutmist, mis on registreeritud kalalaevade riiklikus registris segmendis 4S1. Kalalaev peab olema vähemalt kümme aastat vana ja töökorras. Maksimaalne taotletava toetuse summa kalalaeva kohta sõltub laeva vanusest ja kogumahutavusest (GT).

Selle meetme raames esitati kokku 39 taotlust, milles küsiti 147 mln kr toetust. Toetuse määramisel lähtuti paremusjärjestusest, mis moodustati vähempakkumise põhimõttel. Eelistatud olid taotlejad, kes soovisid muuta kalalaeva sihtotstarvet õppe, teadusuuringute või järelevalve eesmärgil.

Neil kaluritel, kes kaotavad töö meetme 3.9 raames utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel, on võimalik RAKi meetme 3.12.1 (Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed) toetust saada. Toetus makstakse välja pärast seda, kui laev, mille pardal taotleja töötas, on lõplikult püügilt kõrvaldatud. Pärast toetuse väljamaksmist ei tohi toetuse saaja 12 kalendrikuu jooksul asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda kutselise kalapüügiga. PRIA võtab meetme 3.12.1 taotlusi vastu 13. veebruarist kuni 2. märtsini.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike