Lisatud: 30. oktoober 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Okt2006 Sõnnikuhoidlate korrastajad peavad PRIA-t teavitama kohustuse jätkamisest

Need taotlejad, kes on toetust taotlenud juba 2004. ja 2005. aastal ning võtnud endale kolmeaastase kohustuse toetuse saamisega kaasnevaid nõudeid täita, peavad PRIA-le 6. novembriks esitama vajalikud dokumendid. Täna hommikuks olid seda teinud 122 taotlejat. Samas on kehtiva kohustusega taotlejaid, kes peaks nõutud dokumendid esitama, kui soovivad ka sel aastal toetust saada, kokku 812.

 

Esitada tulevad sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse taotlus, investeeringuaruanne ning selle lisa investeeringu lõpetamise kohta ja investeeringu teostamist tõendavad dokumendid.

 

Sõnnikuhoidlate toetuse kohustust saab viimast korda alustada veel käesoleva aasta sügisel, kohustus võetakse kolmeks aastaks. Esmakordsel taotlejal tuleb PRIA-le esitada sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse kohustus, taotlus ja investeeringukava.

 

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse eesmärk on viia loomakasvatus vastavusse Euroopa Liidu veepoliitikast tulenevate keskkonnanõuetega. Toetust võib taotleda loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

 

Dokumentide vormid on saadaval PRIA piirkondlikes büroodes, PRIA keskuses Tartus ja kodulehel internetis.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus