Lisatud: 30. oktoober 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Okt2006 Sõnnikuhoidlate korrastajad peavad PRIA-t teavitama kohustuse jätkamisest

Need taotlejad, kes on toetust taotlenud juba 2004. ja 2005. aastal ning võtnud endale kolmeaastase kohustuse toetuse saamisega kaasnevaid nõudeid täita, peavad PRIA-le 6. novembriks esitama vajalikud dokumendid. Täna hommikuks olid seda teinud 122 taotlejat. Samas on kehtiva kohustusega taotlejaid, kes peaks nõutud dokumendid esitama, kui soovivad ka sel aastal toetust saada, kokku 812.

 

Esitada tulevad sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse taotlus, investeeringuaruanne ning selle lisa investeeringu lõpetamise kohta ja investeeringu teostamist tõendavad dokumendid.

 

Sõnnikuhoidlate toetuse kohustust saab viimast korda alustada veel käesoleva aasta sügisel, kohustus võetakse kolmeks aastaks. Esmakordsel taotlejal tuleb PRIA-le esitada sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse kohustus, taotlus ja investeeringukava.

 

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse eesmärk on viia loomakasvatus vastavusse Euroopa Liidu veepoliitikast tulenevate keskkonnanõuetega. Toetust võib taotleda loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

 

Dokumentide vormid on saadaval PRIA piirkondlikes büroodes, PRIA keskuses Tartus ja kodulehel internetis.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike