Lisatud: 06. oktoober 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Okt2004 Sõnnikuhoidlate korda tegemiseks saab PRIAst toetust

Toetust saab füüsiline või juriidiline isik, kes peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning loomade hulk on 8. oktoobri seisuga kokku üle 10 loomühiku või kelle seakarjas on 8. oktoobrile 2004 eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena niipalju nuumsigu, et nad moodustavad üle 10 loomühiku.

Nii loomad kui ka ehitised peavad olema PRIAs registreeritud. Loomühikuid (lü) arvestatakse järgmiselt:

Üle 24 kuu vanune veis - 1 lü
6-24 kuu vanune veis - 0,6 lü
Kuni 6 kuu vanune veis - 0,2 lü
Emis (sh põrsastega) või kult - 0,33 lü
Vähemalt 2 kuu vanune nuumsiga - 0,1 lü
Üle 1 aasta vanune kits või lammas; kits või utt talledega - 0,15 lü

Toetust on võimalik saada loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks. Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist.

Toetuse määr on 1252 krooni loomühiku kohta ja maksimaalselt 391 165 krooni aastas. Toetust makstakse kolme aasta jooksul, maksimaalselt 1 175 495 krooni taotleja kohta.

Täpsemat teavet ja taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt.

Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike