Lisatud: 06. oktoober 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Okt2004 Sõnnikuhoidlate korda tegemiseks saab PRIAst toetust

Toetust saab füüsiline või juriidiline isik, kes peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning loomade hulk on 8. oktoobri seisuga kokku üle 10 loomühiku või kelle seakarjas on 8. oktoobrile 2004 eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena niipalju nuumsigu, et nad moodustavad üle 10 loomühiku.

Nii loomad kui ka ehitised peavad olema PRIAs registreeritud. Loomühikuid (lü) arvestatakse järgmiselt:

Üle 24 kuu vanune veis - 1 lü
6-24 kuu vanune veis - 0,6 lü
Kuni 6 kuu vanune veis - 0,2 lü
Emis (sh põrsastega) või kult - 0,33 lü
Vähemalt 2 kuu vanune nuumsiga - 0,1 lü
Üle 1 aasta vanune kits või lammas; kits või utt talledega - 0,15 lü

Toetust on võimalik saada loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks. Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist.

Toetuse määr on 1252 krooni loomühiku kohta ja maksimaalselt 391 165 krooni aastas. Toetust makstakse kolme aasta jooksul, maksimaalselt 1 175 495 krooni taotleja kohta.

Täpsemat teavet ja taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner