Lisatud: 11. oktoober 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Okt2004 Sõnnikuhoidlate korda tegemise toetuse tingimused täpsustusid

Kohapealse kontrollikäigus on PRIA ametnikul õigus kontrollida ka kaupade ja ehitustööde üleandmist-vastuvõtmist tõendavaid dokumente nendelt taotlejatelt, kes on ehitustöö tellinud ehitusfirmalt ja ehitustööde päevikut nendelt taotlejatelt, kes on investeeringu ise teinud ning kaupade üleandmist-vastuvõtmist tõendavaid dokumente.

 

Samuti on täiendatud määrust sättega, et PRIA järelevalveametnikul on õigus kohapeal kontrollida raamatupidamisdokumente. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kontrolli vajadus tuleneb Euroopa Liidu suunistest, mille kohaselt investeeringute puhul peab taotleja investeeringu tegemist dokumentaalselt tõestama.

 

Kui ühe tegevusena kavandatakse sõnnikuhoidla lammutamist, siis peab investeeringukavas olema näidatud ka sama sõnnikuhoidla ehitamise või rekonstrueerimisega seotud tegevused. Investeeringukavades tuleb iga sõnnikuhoidla kohta, mida kavatsetakse toetuse abil nõuetega vastavusse viia, kavandada vähemalt kolm investeeringut.

 

Toetuse saamise üheks nõudeks on, et loomakasvatusehitises peab olema üle 10 loomühikule (lü) vastaval hulgal loomi. Määruse muudatusega täpsustatakse, et ei ole oluline, et hoones peab olema üle 10 lü veiseid, vaid võib olla ka 5 lü veised ja 6 lü lambaid jne.

 

Lammaste ja kitsede puhul on lubatud nn nende omavaheline asendamine, st kui taotlusele on märgitud nt 10 lammast ja kohapealses kontrollis tehakse kindlaks, et taotlejal on 10 kitse, siis see on lubatud ja sanktsioone sellisel juhul ei rakendada.

 

Toetuse vähendamise või rahuldamata jätmise aluste puhul on täpsustatud, et vähendamise otsused tehakse loomagrupiti. Näiteks, kui taotlusel on esitatud 10 veist ja 20 lammast ning kohapeal selgub, et loomakasvatusehituses on 6 veist ja 20 lammast, siis vähendatakse vaid veiste kohta makstavat toetust.

 

Käesoleval aastal on võimalik sõnnikuhoidlate veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks toetusena välja maksta rohkem kui 180 miljonit krooni. Toetust makstakse loomühikupõhiselt 1252 krooni lü kohta. Ühe taotleja kohta on kehtestatud aastane maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni (25 000¤). Toetust makstakse kolmeaastase toetusperioodi jooksul.

 

Sõnnikuhoidlate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse taotluste vastuvõtt algas 8. oktoobril ning kestab 5. novembrini. Enne taotluse esitamist PRIA piirkondlikule büroole, peab taotleja olema saanud kohalikust keskkonnateenistusest sõnnikuhoidla korrastamise investeeringukavale kirjaliku kooskõlastuse.

Täiendavat informatsiooni toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja Põllumajandusministeeriumist.
Lisainformatsioon:
Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
Tel 6256110; 6256254
Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner