Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

25Okt2015 Sihipärane kasutus - kohustus, mille täitmata jätmisel nõutakse toetussummad tagasi.

Esimene 2014-2020 eelarveperioodi taotluste esitamise täisaasta hakkab lõppema ja mitmed uue perioodi investeeringumeetmed on juba jõudnud taotluste rahuldamisotsusteni. Möödunud 2007-2013 eelarveperiood ei ole aga veel sugugi lõppenud, sest meetmemäärused panid toetuse saajale kohustuse investeeringuobjekti säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Sama nõue hakkab kehtima ka uuel perioodil taotletud toetuste osas.

Kuigi suurem osa toetusesaajaid kasutavad tehtud investeeringuobjekte sihipäraselt, näitavad PRIA järelkontrollid siiski kahjuks, et umbes viiendikul kontrollitud toetusesaajatest esineb suuremaid või väiksemaid probleeme. Juhime seetõttu taaskord kõigi investeeringutoetuste taotlejate tähelepanu sellele, et juba enne toetuse taotlemist on oluline enda jaoks kogu investeeringuobjekti kasutamisega seonduv läbi mõelda ning probleemide tekkimisel on mõistlik ka PRIAt võimalikult varakult teavitada.

Olukorrad, mis toetuste sihipärase kasutamisega seoses muret tekitavad ja millega PRIA järelkontrolle läbi viivad ametnikud igal aastal kokku puutuvad, võivad olla oma olemuselt üsna erinevad. Näiteks võib olla toetuse abil ehitatud laut, kuid ettevõttel puuduvad loomad ja seetõttu ei ole laut kasutuses. Või on saadud toetust küll külamaja rekonstrueerimise esimese etapi jaoks, kuid järgnevateks etappideks enam mitte ning seetõttu pole hoone valmis saanud ja sihipärane kasutamine pole võimalik. Samuti esineb juhtumeid, kus investeeringuobjekti ei kasuta toetuse saaja ise, vaid rendib seda kellelegi kolmandale välja – ka sellisel juhul ei kasuta toetuse saaja investeeringuobjekti sihipäraselt. Mõne toetusmeetme puhul võib tulenevalt toetuse saamise nõuetest probleeme tekitada ka olukord, kui ettevõtjal puudub investeeringuobjektiga seotud müügitulu.

Käesoleval aastal on PRIA ametnikud oktoobri lõpu seisuga vormistanud 97 järelkontrolliakti, millest 22 puhul on esinenud erinevaid probleeme. Nende juhtumite puhul jagunevad probleemkohad järgnevalt:Iga sellist avastatud juhtumit vaatab PRIA eraldiseisvana. Reeglina annab PRIA kliendile võimaluse selgituste andmiseks ning tõendite esitamiseks. Olenevalt konkreetsest olukorrast võib lahendus olla erinev - kui toetuse saaja ei kasuta investeeringuobjekti sihipäraselt, siis on PRIAl õigus koostada ettekirjutus objekti sihipärasesse kasutusse võtmiseks või välja makstud toetus olenevalt olukorrast kas osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

Eeltoodud probleemide vältimiseks on oluline, et investeeringutoetuste taotlejad oleks juba enne taotlema asumist teadlikud ega unustaks ka edaspidi, et toetuse saaja peab investeeringuobjekti peale toetuse saamist sihipäraselt kasutama - see on kohustus, mille täitmata jätmisel nõutakse saadud toetussummad tagasi. Hilisemate probleemide vältimiseks on mõistilk investeeringuobjektiga seotud sisulistest muudatustest või muredest (ka nt vargustest vms) PRIAt kohe teavitada.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike