Lisatud: 05. mai 2015

Viimati muudetud: 05. mai 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mai2015 Selgusid viimase piimakvoodi-aasta tulemused

Viimase piimakvoodi-aasta tulemused on selgunud - Eestile 2014/2015 piimakvoodi-aastaks kinnitatud tarnekvoodi korrigeeritud täituvus oli 101,16 protsenti. 280 tarnekvooti ületanud tootjal tuleb maksta kokku üle 2,2 miljoni euro kvoodiületustasu.

Lõppenud kvoodiaastal oli Eestile määratud piimakvoodi suuruseks 692 926 049 kg, sellest tarnekvoodina kasutamiseks 688 083 544 kg ja otseturustuskvoodina kasutamiseks  4 842 505 kg. Kvooti omasid kokku 765 tootjat, neist 669-l oli tarnekvoot ja 158-l otseturustuskvoot.

Eesti otseturustuskvoot sai täis 70,91%, tarnekvoot 105,04% ulatuses.

Kvoodiületustasu alla mineva koguse leidmiseks vähendab PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid reservis olnud kvoodikoguse ning individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ulatuses.

Tarnekvooti ületanud tootjaid on kokku 280. Kvoodi ületamise eest peavad nad maksma oma ületatud koguse eest trahvi, mille määr on 27,83 eurot 100 kg kohta. Kokku tuleb tootjatel kvoodi ületamise eest tasuda  2 218 212 eurot.

Individuaalse kvoodi täitmise kohta saatis PRIA kõigile kvoodiomanikele teatised. Kvoodi ületajatele saadetakse lisaks otsus trahvisumma suuruse ja selle arvutuskäigu kohta. Tarnekvoodi ületajatel on võimalik kvoodiületustasu maksmist ajatada 3 aastale. Selleks tuleb esitada PRIAle 10 päeva jooksul pärast trahviotsuse saamist vormikohane taotlus trahvi ajatamise kohta. Ajatamist saab taotleda üle 100 eurose trahvi puhul. Kes ajatamise kohta taotlust ei esita, nende trahvid tuleb tasuda enne 1.oktoobrit 2015.

Rohkem infot piimakvoodi kohta vt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimakvoot/

Piima tootmiskvoot oli EL ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille eesmärk oli piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile kinnitati igal kvoodiaastal (ajavahemik 1.aprillist kuni 31. märtsini) tootmiskvoot, mille määramisel võeti aluseks ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotasid selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks.

Eestis rakendati piimakvooti alates 2004. aastast, mil Eestist sai ELi liikmesriik. Piimakvoodi rakendamine ELis lõppes 31. märtsil 2015.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike