Lisatud: 05. mai 2015

Viimati muudetud: 05. mai 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mai2015 Selgusid viimase piimakvoodi-aasta tulemused

Viimase piimakvoodi-aasta tulemused on selgunud - Eestile 2014/2015 piimakvoodi-aastaks kinnitatud tarnekvoodi korrigeeritud täituvus oli 101,16 protsenti. 280 tarnekvooti ületanud tootjal tuleb maksta kokku üle 2,2 miljoni euro kvoodiületustasu.

Lõppenud kvoodiaastal oli Eestile määratud piimakvoodi suuruseks 692 926 049 kg, sellest tarnekvoodina kasutamiseks 688 083 544 kg ja otseturustuskvoodina kasutamiseks  4 842 505 kg. Kvooti omasid kokku 765 tootjat, neist 669-l oli tarnekvoot ja 158-l otseturustuskvoot.

Eesti otseturustuskvoot sai täis 70,91%, tarnekvoot 105,04% ulatuses.

Kvoodiületustasu alla mineva koguse leidmiseks vähendab PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid reservis olnud kvoodikoguse ning individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ulatuses.

Tarnekvooti ületanud tootjaid on kokku 280. Kvoodi ületamise eest peavad nad maksma oma ületatud koguse eest trahvi, mille määr on 27,83 eurot 100 kg kohta. Kokku tuleb tootjatel kvoodi ületamise eest tasuda  2 218 212 eurot.

Individuaalse kvoodi täitmise kohta saatis PRIA kõigile kvoodiomanikele teatised. Kvoodi ületajatele saadetakse lisaks otsus trahvisumma suuruse ja selle arvutuskäigu kohta. Tarnekvoodi ületajatel on võimalik kvoodiületustasu maksmist ajatada 3 aastale. Selleks tuleb esitada PRIAle 10 päeva jooksul pärast trahviotsuse saamist vormikohane taotlus trahvi ajatamise kohta. Ajatamist saab taotleda üle 100 eurose trahvi puhul. Kes ajatamise kohta taotlust ei esita, nende trahvid tuleb tasuda enne 1.oktoobrit 2015.

Rohkem infot piimakvoodi kohta vt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimakvoot/

Piima tootmiskvoot oli EL ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille eesmärk oli piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile kinnitati igal kvoodiaastal (ajavahemik 1.aprillist kuni 31. märtsini) tootmiskvoot, mille määramisel võeti aluseks ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotasid selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks.

Eestis rakendati piimakvooti alates 2004. aastast, mil Eestist sai ELi liikmesriik. Piimakvoodi rakendamine ELis lõppes 31. märtsil 2015.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner