Lisatud: 25. september 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Sep2006 Selgitus erimärgistatud diislikütuse aktsiisi tõusu hüvitamise kohta
Põllumajandusministeeriumile eraldati eelarvelised vahendid 2005. aastal ostetud erimärgistatud vedelkütuse aktsiisi suurenemise osaliseks hüvitamiseks põllumajandustootjatele 2005. aasta lisaeelarvega, mis hiljem kanti üle 2006. aasta eelarvesse. Käesoleval ajal rakendatava toetusskeemini jõuti konsensuslikult Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogus toimunud korduvate arutelude ning põllumajandustootjate esindajate ja toetuse menetlemisega seotud asutustustega eraldi peetud kohtumise käigus. Läbirääkimiste lähtealusteks oli eraldatud vahendite suurus ning soov hüvitis põllumajandustootjateni viia vähima bürokraatia ja administratsiooni kuludega. Seega võeti aluseks juba olemasolevad ja kontrollitud riiklikus registris või andmekogus olevad andmed.  

Toetuse taotlemise nõueteks on põllumajandusmaa heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras hoidmine ja eriotstarbelise diislikütuse ostmine 2005. aastal. Esimese nõude täitmist tõendab ühtse pindalatoetuse määramine 2005. aasta eest. Teise nõude täitmist tõendab teave Maksu- ja Tolliameti eriotstarbelise diislikütuse müügiaruannete andmestikust. Üldised lähtealused ja eraldatud vahendite suurus määrasid keskendumise vaid eriotstarbelisele diislikütusele (nn sinine kütus).

Esilekerkinud küsimused puudutavad peamiselt seda, miks ei hüvitata kütuse ostu juhul, kui põllumaa harimise ja rohumaa korrashoiuga seotud teenus on sisse ostetud. Toetusskeemi väljatöötamise käigus jõuti järeldusele, et peamiseks kasusaajaks peaks olema oma kasutuses olevat maad hariv põllumajandustootja. Teenuse osutamisel on tegu konkreetsel ajahetkel ja kehtivate kütuse ja teenuste osutamise hindadest lähtuva kahepoolse lepinguga. Seega on kütuse ostja oma kulud katnud teenuse eest saadud tasuga. Ühele või teisele poolele osalise hüvituse määramisega pigem tekitaksime uut ebavõrdsust.

Küsimusi on tekitanud ka juhused, kus kütuse ostja ei ole nimeliselt ühtse pindalatoetuse taotleja, kuigi väidetavalt on tegu samas ettevõttes kasutatud kütusega. Siinkohal tuleb  lähtuda  määruse määratlusest, et hüvitise taotlejaks saab olla vaid isik, kellele määrati ühtne pindalatoetus.


Lisainformatsioon,

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike