Lisatud: 25. september 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Sep2006 Selgitus erimärgistatud diislikütuse aktsiisi tõusu hüvitamise kohta
Põllumajandusministeeriumile eraldati eelarvelised vahendid 2005. aastal ostetud erimärgistatud vedelkütuse aktsiisi suurenemise osaliseks hüvitamiseks põllumajandustootjatele 2005. aasta lisaeelarvega, mis hiljem kanti üle 2006. aasta eelarvesse. Käesoleval ajal rakendatava toetusskeemini jõuti konsensuslikult Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogus toimunud korduvate arutelude ning põllumajandustootjate esindajate ja toetuse menetlemisega seotud asutustustega eraldi peetud kohtumise käigus. Läbirääkimiste lähtealusteks oli eraldatud vahendite suurus ning soov hüvitis põllumajandustootjateni viia vähima bürokraatia ja administratsiooni kuludega. Seega võeti aluseks juba olemasolevad ja kontrollitud riiklikus registris või andmekogus olevad andmed.  

Toetuse taotlemise nõueteks on põllumajandusmaa heas põllumajanduslikus ja keskkondlikus korras hoidmine ja eriotstarbelise diislikütuse ostmine 2005. aastal. Esimese nõude täitmist tõendab ühtse pindalatoetuse määramine 2005. aasta eest. Teise nõude täitmist tõendab teave Maksu- ja Tolliameti eriotstarbelise diislikütuse müügiaruannete andmestikust. Üldised lähtealused ja eraldatud vahendite suurus määrasid keskendumise vaid eriotstarbelisele diislikütusele (nn sinine kütus).

Esilekerkinud küsimused puudutavad peamiselt seda, miks ei hüvitata kütuse ostu juhul, kui põllumaa harimise ja rohumaa korrashoiuga seotud teenus on sisse ostetud. Toetusskeemi väljatöötamise käigus jõuti järeldusele, et peamiseks kasusaajaks peaks olema oma kasutuses olevat maad hariv põllumajandustootja. Teenuse osutamisel on tegu konkreetsel ajahetkel ja kehtivate kütuse ja teenuste osutamise hindadest lähtuva kahepoolse lepinguga. Seega on kütuse ostja oma kulud katnud teenuse eest saadud tasuga. Ühele või teisele poolele osalise hüvituse määramisega pigem tekitaksime uut ebavõrdsust.

Küsimusi on tekitanud ka juhused, kus kütuse ostja ei ole nimeliselt ühtse pindalatoetuse taotleja, kuigi väidetavalt on tegu samas ettevõttes kasutatud kütusega. Siinkohal tuleb  lähtuda  määruse määratlusest, et hüvitise taotlejaks saab olla vaid isik, kellele määrati ühtne pindalatoetus.


Lisainformatsioon,

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike