Lisatud: 13. jaanuar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jan2005 Sel aastal on kavas maaelu ja põllumajanduse arendamiseks rakendada üle 20 toetuse

Riiklike toetustena makstakse põllumajandusmaa lupjamistoetust (taotluste vastuvõtt 17.01-04.02), põllumajandusloomade aretustoetust (taotluste
vastuvõtt 15.-20.02) ja maaparandussüsteemi hooldustoetust (taotluste vastuvõtt 4.-15.04). Täpsustamisel on turuarendamise ja praktika toetuse
taotlemise vastuvõtuajad.  Kokku on riiklikke toetusi tänavuseks aastaks arvestatud 61 miljonit krooni.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetustest rakendatakse 2005. aastal koolipiimatoetust, põllumajanduslooma kasvatamise täiendavat
otsetoetust (taotluste vastuvõtt 14.02-11.03), ühtset pindalatoetust ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust. Kahe viimase
toetuse taotlusperiood on 2.-27.mail 2005. 

Riikliku Arengukava raames kavandatakse käesoleval aastal:
põllumajandustootmise investeeringutoetust (taotluste vastuvõtt 21.03-22.04), põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise
investeeringutoetust (taotluste vastuvõtt pärast maid) ja maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetust (taotluste vastuvõtuaeg selgub
aasta teisel poolel), integreeritud maaparandustoestust (taotluste vastuvõtt juunis), külade taastamise ja arendamise (taotluste vastuvõtt novembris) ning
ka nõuande ja teabeleviteenuste toetust (taotluste vastuvõtt aasta esimesel poolel).

Eesti Maaelu Arengukava 2004-2006 (MAK) raames rahastatavatest toetustest kavandatakse põllumajanduse keskkonnatoetuse, ebasoodsamate piirkondade
toestuse ja NATURA 2000 toestuse taotluste vastuvõttu 2.-27.maini 2005.

Põllumajandusmaade metsastamistoetuse taotluste vastuvõtt on 14.-24.märts 2005. Sõnnikuhoidlate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse ja
elatustalude kohanemise toetuse taotlusi võetakse vastu 10.oktoobrist kuni 07.novembrini 2005.

Mullu maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) põllumeestele, maaettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ja
toiduainetööstustele kokku 1,8 miljardit krooni toetusi, sellest 1,3 miljardit krooni pärineb ELi eelarvest.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner