Lisatud: 16. juuli 2012

Viimati muudetud: 17. juuli 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

16Jul2012 Seeder: loodusriskidega toimetulekuks on vaja panustada ka teadlikkuse tõstmisele

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder osales täna Brüsselis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, kus olid peateemadena arutlusel erinevad riskijuhtimise võimalused toimetulekuks loodusriskide ja ootamatute turukõikumistega.

EL ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu meetmeteosas keskendus nõukogu põllumajandussektori riskijuhtimise meetmetele. Komisjon on pakkunud välja maaelu arengu (nn ÜPP II samba) meetme, mis võimaldaks tegeleda taime- ja loomakasvatussektori looduslike riskide kindlustamisega. Looduslike riskide maandamiseks loodavate meetmete lisamist  II sambasse Eesti toetab.  

Lisaks soovivad paljud riigid laiendada väljapakutud meedet ka sissetuleku kindlustamisele, kuid Eesti jääb siinkohal kriitiliseks. „On väga keeruline arvestada sissetulekute langust tingimustes, kus otsetoetuste tase liikmesriikide lõikes erineb 4-5 korda, ja sealjuures tagada võrdne konkurents siseturul,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.  „Pigem näeme turukriisidega tegelemisel efektiivsemana ÜPP I samba turukorraldusmeetmetes leiduvaid erakorralisi ja sekkumismeetmeid.“

Samuti rõhutas Seeder vajadust tõsta tootjate valmisolekut loodusriskidega toimetulekuks läbi sellekohaste teavitus- ja harimismeetmete.

Lisaks sellele arutas ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu ühise turukorralduse määruse raames erakorraliste meetmete loomist toimetulekuks ootamatute turukõikumistega. Eesti seisukohast on oluline, et eriolukordades oleks võimalus kiiresti ja eesmärgipäraselt reageerida. „Erandlike asjaolude ilmnemisel tuleb põllumajandustootjate olukorda leevendada,“ ütles Seeder.  „Samas on oluline, et need oleksid tõesti erakorralised meetmed, neid rakendatakse vaid oluliste kriiside ilmnemisel ja kõigile põllumajandustoodetele.“

Muude küsimuste all arutati veel ELi ja Hiina vahelisi kaubandussuhteid ja piimaturu olukorda ning komisjon andis esimese ülevaate oma ettepanekust 2013. aasta kalastusvõimaluste osas.

Tänane istung on Küprose eesistumise esimene põllumajandusministrite nõukogu. Istung algas Küprose ministri ülevaatega eeloleval poolaastal planeeritavast, kus peamine rõhk on ÜPP reformi aruteludel.  Küpros soovib võimalikult palju edasi liikuda tehniliste punktide aruteludega, et pärast detsembriks kavandatavat uue finantsraamistiku kokkulepet saaks võimalikult kiiresti leida poliitilise kompromissi kogu ÜPP paketi üle.

Ministrit saadavad põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti ning eurokoordinatsiooni büroo juhataja Jaanus Heinsar.  

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus