Lisatud: 30. juuni 2010

Viimati muudetud: 01. juuli 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jun2010 Seeder: kõige olulisem on kalavarude taastumine

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, et majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke ei tohi saavutada kalavarude arvelt.

Eile Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil tunnistas Seeder Euroopa Ühise Kalanduspoliitika ulatusliku reformimise vajadust.

„Kalavarude jätkusuutlikkuse taastamine peab olema meie prioriteet number üks ning lühiajalised sotsiaalmajanduslikud kaalutlused ei tohi meid viia kalaressursi edasisele ülekasutamisele," ütles Eesti põllumajandusminister oma sõnavõtus. „Loomulikult on oluline rannakalanduse, sisevetekalanduse ja samuti traalisektori majanduslik edukus, kuid see ei tohi toimuda kalavarude arvelt."

Seedri sõnul on lahendus kalurite jaoks oma saagi parem väärindamine, turustamine ja alternatiivne ettevõtlus. Sealjuures tõi minister näiteks Eesti viimaste aastate positiivseid kogemusi ja arenguid, pidades silmas e-riiki ja kalandussektori restruktureerimist.

Seeder toetas ka tursa väljapüügivõimaluste suurendamist, mis annaks lootust kilu- ja räimevarude taastumiseks. Tema sõnul tekitab Läänemere kalavarude olukord muret ka seetõttu, et hiljuti veel halvas seisukorras olev tursavaru on hakanud jõudsalt kosuma, ohustades nüüd kilu- ja räimevaru. Nimelt toitub tursk just viimatinimetatud liikidest.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil olid Euroopa Liidu Ühise Kalanduspoliitika tuleviku kõrval peamisteks Eestit puudutavateks teemadeks veel Euroopa Komisjoni esialgsed seisukohad 2011. aasta kalapüügivõimaluste kohta ning Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamine.

„ÜPP lihtsustamine on äärmiselt oluline nii põllumajandussektorile kui ka riigiadministratsioonile," tõdes Seeder. „ÜPP tulevikuaruteludes peame seda kogu aeg silmas pidama, aga samas on oluline muuta ÜPP rakendamine praegusest kitsalt rahakasutust kontrollivast süsteemist tulemusele orienteeritud süsteemiks. Oluline, et me saavutaksime ÜPP tulemusena konkurentsivõimelisema, keskkonnasõbralikuma ning maapiirkondade üldisele arengule kaasa aitava põllumajandussektori."

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike