Lisatud: 30. aprill 2014

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Apr2014 Seakasvatajad saavad toetust taotleda

28. aprillil jõustus põllumajandusministri määrus, mis võimaldab loomapidajatel taotleda PRIAst seakasvatuse eritoetust. Taotluste vastuvõtt algab 2. mail.

 Euroopa Liidu eelarvest rahastatav toetusmeede rakendub Eestis tänavu esmakordselt. Toetuse eesmärk on parandada tootmisfarmides sigade heaolu, tõhustada farmide turvalisust ning ettevõtjate toimetulekut.

Seakasvatuse eritoetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik tema nimele 1. mai 2013. a seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud sigade kohta. Samuti peab olema tema nimele 1. mai 2014. a seisuga registreeritud vähemalt ühele põllumajandusloomade loomühikule vastaval hulgal sigu. Toetust ei saa aga taotleda need, kel on mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustus seoses sigade pidamisega.

Taotleja peab kokku täitma kuut  nõuet, millest neli on meetme määrusega ette antud põhinõuded. Lisaks neile kohustuslikele põhinõuetele peab taotleja valima täitmiseks määruses soovitatud valikust  veel kaks nõuet. Põhinõuete hulgas on näiteks kohustused seoses sigade heaolu ja tervise järelevalvega, ventilatsiooni- ja alarmsüsteemiga, farmi tuleohutusplaani koostamisega jne.

Täpsete nõuetega palume tutvuda meetme määruse ja PRIA kodulehe abil. Kodulehel on ka vajalikud vormid taotluse esitamiseks. Lisateavet saab infotelefonil 737 7679.

Taotluste esitamise põhiperiood kestab 2.-21. maini, pärast seda saab hilinenud taotlusi esitada veel 16. juunini. Siis aga väheneb toetuse summa 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Tulevase toetuse suurust arvestatakse loomade arvu põhjal. Ühikumäära kinnitab PRIA 24. novembriks ning toetuse määramise või mittemääramise otsused 1.detsembriks 2014.

Seakasvatuse eritoetuste maksmiseks on tänavu 2,6 mln eurot. PRIA hinnangul võib toetuse saamise tingimustele vastata umbes 200 loomapidajast klienti.  Tuletame seakasvatajatele ühtlasi meelde, et nagu igal aastal, tuleb ka tänavu teatada PRIA loomade registrile hiljemalt 15. maiks majapidamises peetavate sigade andmed 1. mai seisuga.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus