Lisatud: 02. juuli 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Jul2003 SAPARDi toetusraha on otsas

PRIA peadirektori asetäitja, SAPARD Agentuuri juhataja Katrin Noorkõivu sõnul on SAPARD programm olnud tänavu väga edukas. "Põllumeeste ja maaettevõtjate huvi investeeringutoetuste vastu on üle ootuste suur," ütles Noorkõiv. "Jagame välja kogu SAPARD programmi jooksul meetmetele 1 ja 3 eraldatud raha. Praegu ei tasu enam PRIA-le taotlusi esitada, sest need jäävad rahapuudusel ilma toetuseta."

Kogu SAPARD programmi raames (aastatel 2000-2003) on Eesti ettevõtjatele võimalik jagada üle miljardi krooni toetusi. Põllumajandustootmise investeeringutoetust saab maksta kokku 453 miljonit krooni. Eelnevate aastate jooksul määras PRIA meetme 1 raames toetusteks 139 miljonit krooni, käesoleval aastal jagamiseks jäi 314 miljonit krooni. Tänavu on esitatud 470 taotlust 362 miljoni krooni põllumajandustootmise investeeringutoetuse saamiseks. Praeguseks on läbi vaadatud 286 projekti, neist 260 projekti kohta on määratud 195 miljonit krooni toetust ja puuduste tõttu on tagasi lükatud 26 projekti, milles küsiti 17 miljonit krooni toetust.

Katrin Noorkõivu sõnul on vastavalt seadusele võimalik näiteks meetme 1 rahasummat suurendada teiste meetmete arvelt 10%. "Selle otsuse peab aga vastu võtma põllumajandusministri poolt kokku kutsutav SAPARDi järelevalvekomitee," selgitas Noorkõiv. "Juhul, kui selline otsus tehakse, siis on võimalik rahastada kõik praeguseks esitatud põllumajandustootmise investeeringutoetuse projektid, kuid lisanduvate taotluste rahastamiseks tõenäoliselt raha ei jätku."

Maapiirkonnas alternatiivse tegevuse arendamise investeeringutoetust saab tänavu maksta kokku 171,5 miljonit krooni, praeguseks on esitatud 199 taotlust 197 miljoni krooni toetuse saamiseks.

SAPARDi taotluste vastuvõtt algas tänavu 3. märtsil. Meetmete 1, 3 ja 4 taotlused vaadatakse läbi ja projektid saavad rahastamisotsuse nende esitamise järjekorras. Piima-, liha- ja kalatööstuste projektide osas tehakse paremusjärjestus ja toetus määratakse rohkem punkte saanud taotluste kohta. Sügisel on plaanis alustada külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse (meede 6) taotluste vastuvõtuga.

Investeeringutoetuste maksmine jätkub ka 2004. aastal, kuid seda mitte SAPARDi, vaid ELi struktuurifondide rahadest. Ettevõtjate jaoks ei too see kaasa olulisi muudatusi.

 

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike