Lisatud: 03. juuli 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jul2003 SAPARD programm on olnud üle ootuste edukas

Käesoleval aastal oli kavas põllumajandustootmise investeeringuteks

(meede 1) jagada 314 miljonit krooni toetust. Tänaseks on aga laekunud juba

470 taotlust 362 miljoni krooni suuruse summa saamiseks. Selleks, et seni

laekunud projekte oleks võimalik rahastada, teeb põllumajandusminister

vastava ettepaneku SAPARDi järelevalvekomiteele. Põhimõtteliselt võib jätkuvalt esitada taotlusi nii SAPARDi

põllumajandustootmise (meede 1) kui ka alternatiivse majandustegevuse

arendamise (meede 3) toetuse saamiseks, kuid kuna käesoleva aasta

toetuseks ettenähtud rahasumma on taotlustega juba kaetud, siis tõenäoliselt ei pruugi neile toetusraha jaguda. Kõik laekunud projektid vaadatakse läbi ja neile antakse rahastamisotsus nende esitamise järjekorras.

Samas ootab PRIA jätkuvalt infrastruktuuri investeeringutoetuse (meede 4)

taotlusi ja sügisest on plaanis alustada ka külade taastamise ja arendamise

investeeringutoetuse (meede 6) taotluste vastuvõtuga.

Juuli lõpus korraldavad Põllumajandusministeerium ja PRIA ühise

pressikonverentsi, kus antakse ülevaade SAPARDi senisest käigust ja

programmi mõjust Eesti maapiirkondadele ja põllumajandusele.

Kui Eesti liitub Euroopa Liiduga, siis saab järgmisel aastal taotleda

investeeringutoetusi Riikliku arengukava raames ELi struktuurifondidest.

Ettevõtja jaoks ei too see kaasa olulisi muudatusi toetuse taotlemisel.

 

Iiris Saluri

Põllumajandusministeeriumi nõunik

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike