Lisatud: 30. juuni 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jun2008 Saagi kindlustanud põllumehed saavad PRIA-lt kindlustustoetust

Riiklik kindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele kindlustusmakseid, mis nad on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingute alusel.

Kindlustusandja valib põllumajandustootja ise ning kindlustuslepingu esemeks võib olla tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuurid, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuud, marjapõõsad, puukooliistandused, dekoratiivtaimed, põllumajandusloomad ja –linnud, mesilaspered.

Kindlustusriskiks võib olla loodusõnnetusega võrreldav või ebasoodne ilmastikutingimus (nt külm, rahe, jää, tromb, põud vms), looma- ja taimehaigused ning kahjurite levik. Olenevalt kindlustatud riskist on kindlustustoetuse määr kuni 80% või kuni 50% tasutud kindlustusmaksetest.

PRIA riiklike toetuste büroo juhataja k.t Liina Tilk täpsustas: „Kindlustushüvitise maksab vajadusel kahjukannatajale välja ikka kindlustusfirma, aga PRIA maksab kindlustusmaksete tasunuile toetuse välja sõltumata sellest, kas talunik looduskahjude tõttu kindlustushüvitist sai või mitte.“

Kindlustamine on paljudel juhtudel kõige kasulikum vahend riskide maandamiseks. Kindlustustoetuse sisseseadmisega on loodud süsteem selleks, et põllumajandustootjail oleks kergem kindlustusmaksete tasumisega toime tulla ning looduskahjude puhul ei peaks riik otsima võimalusi erakorralise abi osutamiseks.

Kindlustustoetuse perioodiks on kalendriaasta alates toetuse maksmisele eelneva aasta 15. juunist kuni kindlustustoetuse maksmise aasta 14. juunini - tänavuse taotlusvooru puhul 15. juuni 2007 kuni 14. juuni 2008.

Taotlusi saab 1.-10. juulini esitada PRIA keskusse Tartus, Narva mnt 3; vormid ja lisainfo on saadaval PRIA kodulehel www.pria.ee. Toetuse määramise otsused teeb PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ehk hiljemalt 22. augustiks ning maksab toetused välja hiljemalt 5. septembriks. Tänavu on meetme eelarves toetuste väljamaksmiseks üks miljon krooni.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner