Lisatud: 09. juuni 2010

Viimati muudetud: 14. juuni 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jun2010 Riik toetab põllumajandusliku tegevusega alustavaid noori ettevõtjaid

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri poolt allkirjastatud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 määrusega saavad noored põllumajandusega alustavad ettevõtjad toetust taotleda.

Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusliku ettevõtlusega alustada ja seda arendada, samuti aitab see kaasa põlvkondade vahetumisele põllumajanduses. Toetust saab ühe projekti kohta kuni 625 864 krooni ja seda finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.
Käesoleval aastal on meetme eelarve 35 miljonit krooni. Täpsemat infot põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (meede 1.2) määruse kohta saab põllumajandusministeeriumi kodulehelt: www.agri.ee/investeeringutoetused.

Taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee ) ning toetuste info on kättessadav PRIA kodulehel www.pria.ee

Meedet on rakendatud alates 2008. aastast ning kolme taotlusvooru jooksul on esitatud kokku 638 projekti. Meetme eelarve ei võimaldanud üheski voorus kõiki taotlusi heaks kiita ja seetõttu määrati toetus hindepunktide ning paremusjärjestuse alusel. Sel aastal on hindamiskriteeriume täpsustatud, et projekte senisest paremini hinnata lähtudes meetme eesmärkidest ning projekti eripärast.

Seniste voorude projektid olid valdavalt seotud traditsiooniliste põllumajandusvaldkondade arendamisega nagu põllukultuuride kasvatamine ja loomakasvatus. Samas oli ka viljapuu- ja marjaaedade rajajaid, jaanalinnu- või tšintšiljakasvatajaid. Seega on käesoleva meetme raames alustaval põllumajandusettevõtjal laialdaselt investeerimisvõimalusi.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus