Lisatud: 30. juuni 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jun2010 Riik toetab põllumajandusliku tegevusega alustavaid noori ettevõtjaid

Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusliku ettevõtlusega alustada ja seda arendada, samuti aitab see kaasa põlvkondade vahetumisele põllumajanduses. Toetust saab ühe projekti kohta kuni 625 864 krooni ja seda finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.
Käesoleval aastal on meetme eelarve 35 miljonit krooni. Täpsemat infot põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (meede 1.2) määruse kohta saab põllumajandusministeeriumi kodulehelt: ww.agri.ee/investeeringutoetused.

Taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee) ning toetuste info on kättesaadav PRIA kodulehel www.pria.ee

Meedet on rakendatud alates 2008. aastast ning kolme taotlusvooru jooksul on esitatud kokku 638 projekti. Meetme eelarve ei võimaldanud üheski voorus kõiki taotlusi heaks kiita ja seetõttu määrati toetus hindepunktide ning paremusjärjestuse alusel. Sel aastal on hindamiskriteeriume täpsustatud, et projekte senisest paremini hinnata lähtudes meetme eesmärkidest ning projekti eripärast.

Seniste voorude projektid olid valdavalt seotud traditsiooniliste põllumajandusvaldkondade arendamisega, nagu põllukultuuride kasvatamine ja loomakasvatus. Samas oli ka viljapuu- ja marjaaedade rajajaid, jaanalinnu- või tšintšiljakasvatajaid. Seega on käesoleva meetme raames alustaval põllumajandusettevõtjal laialdaselt investeerimisvõimalusi.

Tõnu Taat
maaelu arengu osakond
maaettevõtluse büroo

Artikkel ilmus ajalehes Meie Maa.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner