Lisatud: 09. märts 2018

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Mar2018 Riigimetsa Majandamise Keskus selgitas muudatusi seoses PLK maadega

RMK teavitas 6. märtsil maahooldajaid poollooduslike koosluste hooldamiseks sõlmitud  maarendilepingute haldamisega seotud muudatustest RMKs ja poollooduslike kooslustega maade kasutusse andmise alustamisest 2018. aastal. PRIA vahendab RMK infot.

 

I Muudatused poollooduslike koosluste hooldamiseks sõlmitud maarendilepingute haldamises

Seoses RMK sisemiste ümberkorraldustega ei tegele poollooduslike koosluste hooldamiseks sõlmitud lepingutega enam metsaülemad, vaid see on 2018. aastast RMK looduskaitseosakonna ülesanne. Sellega seoses palub RMK edaspidi pöörduda kõigi lepinguga seotud teemade puhul RMK looduskaitseosakonna poole, kus heade nõuannete ja vajalike toimingutega toetab pöördujaid Saima Uusma, kelle telefon on 5099538 ja e-post rmkplk@rmk.ee.   

 

II Poollooduslike koosluste kasutusse andmine 2018

RMK avalikustas poollooduslike kooslustega maade kasutusse andmiseks esimese valikpakkumise info. Esimene valikpakkumise nimekiri sisaldab üle 570 hektari maid, mis paiknevad Harju, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas. Pakkumiste tähtaeg on 22. märtsil 2018 kell 12.00.

 

Teine valikpakkumine, mis hõlmab ligikaudu 1000 hektarit peamiselt Lääne, Saare ja Hiiu maakonnas asuvaid maatükke, avalikustatakse järgmisel nädalal. Pakkumiste tähtaeg on 28.märtsil 2018 kell 12.00.

Vajadusel korraldatakse ka kolmas valikpakkumine aprillis.

Käimasolevate valikpakkumiste kohta leiab täpsemat infot RMK kodulehelt, samuti on valikpakkumistele esitatavad maatükid nähtavad Maa-ameti „Riigimaa kasutus“ rakenduses.

Olulisemad muudatused võrreldes eelmise aastaga on järgmised:

1)     Pakkumuses on vaja esitada kogu maatüki kasutamise aastatasu. Varem tuli esitada kasutamise aastatasu hektari kohta. Muudatus võimaldab väga keerulistes kohtades pakkuda õiglasemat kasutustasu. 

2)      Pakkumuste järjestamisel on aluseks pakutud aastatasu suurus. Varem arvestati ka varasemat kogemust ja hooldamismahtu. Muudatuse põhjuseks on soov teha taotluste hindamine läbipaistvamaks ja väikeste ning keskmise suurusega maatükkide hooldajatele võrdsete võimaluste tagamine.

3)      Eelistatud isikute hulka arvatakse lisaks pakkumisel olevat maatükki viimasena õiguslikul alusel kasutanud isikutele ka külgnevate maatükkide kasutajad. Eelistatud isikutel on õigus maatüki kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab kasutada juhul, kui  eelistatud isik ise valikpakkumisel osales ja kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu. Kui õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse nendest kõrgema pakkumise teinud isikut. Juhul kui eelisõigust tahab samaaegselt kasutada nii õiguslikul alusel pakkuja ja külgneva maatüki kasutaja, siis eelistatakse õiguslikul alusel maatüki endist kasutajat.

Neil, kes kavatsevad valikpakkumisel osaleda, palub RMK pakkumist tehes hinnata kindlasti konkreetse koha looduslikest tingimustest tulenevaid riske. Viimased aastad on näidanud, et poollooduslike koosluste puhul peab arvestama, et ebasobivate ilmastikuolude korral ei ole hooldamine ja sellega seotud toetuste saamine igal aastal võimalik, kuid see ei ole aluseks lepingus sätestatud tasude mitte maksmiseks.

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus