Lisatud: 11. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Jun2009 Riigikogu võttis vastu seaduse Põllumajandusameti moodustamiseks

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, mille kohaselt alustab 1. jaanuarist 2010 tööd Põllumajandusamet, mis moodustatakse Taimetoodangu Inspektsiooni, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ning piirkondlike maaparandusbüroode liitmise tulemusel.

Seaduse kohaselt koondatakse valitsemisala erinevate asutuste vahel killustatud maaparandusalase riikliku järelevalve teostamise ja riikliku sunni kohaldamise ülesanded ning moodustatakse ühtne riikliku järelevalve süsteem.

Ümberkorralduste tulemusena paraneb kodanikule ja ettevõtjale suunatud teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning tõhustub järelevalve. Põllumajandusministeeriumi maakondades paiknevate erinevate asutuste koondumisel ühte maakonnatasandil olevasse asutusse lähtutakse printsiibist „kõik ühes kohast", see tähendab, et tekib üks konkreetne valitsusasutus, kellega kodanik suhtleb. Ühendameti loomisega saavutatakse juhtimis- ja haldusfunktsioonide koondamine, mis tagab pikemas perspektiivis kulude kokkuhoiu.

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus