Lisatud: 05. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Jun2009 Raha nappus õigustab toetuse saajate ringi piiramist

Euroopa Kohus otsustas eile, et maaelu arengu toetuse saajate ringi piiramine raha nappuse tõttu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Antud eelotsus puudutab ühe Eesti põllumajandustootja ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti vahelist kohtuvaidlust seoses viimase eitava otsusega anda ettevõttele Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF) keskkonnasõbraliku tootmise toetust. 

Euroopa Kohus leidis, et kui toetuse andmiseks ei ole piisavalt raha, võib riik muuta maaelu arengu toetuse andmise tingimusi ning anda toetust üksnes sellistele ettevõtjatele, kellele on see toetus määratud juba varasemal aastal. Euroopa Kohus leidis, et sellega ei rikuta võrdse kohtlemise, õiguspärase ootuse ega proportsionaalsuse põhimõtteid.

Maaelu arengu toetuste hulka kuuluva keskkonnasõbraliku tootmise toetuse saaja võtab endale 5 aasta pikkuse kohustuse täita keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid ning saab selle perioodi jooksul toetust täiendavate nõuete täitmisega kaasnevate lisakulude kompenseerimiseks.

Kui 2004. aastal avati taotlusvoor keskkonnasõbraliku tootmise toetuse taotlemiseks, siis esitati taotlusi kaks korda enam kui arengukavas oli kavandatud. Et kõik nõuetekohased taotlused rahuldati, siis järgnevatel aastatel ei olnud raha nappuse tõttu võimalik seda toetust kõigile uutele soovijatele anda. Üks toetust mittesaanud põllumajandustootja pöördus seepeale kaebusega kohtusse. Asja lahendamisel tekkis Riigikohtul kahtlus, kas toetuse saajate ringi selline piiramine on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ning esitas eelotsusetaotluse Euroopa Kohtule. Tegemist oli üldse esimese eelotsusetaotlusega, mille Eesti siseriiklik kohus Euroopa Kohtule esitas.

Kohtuotsusega on võimalik tutvuda:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0241:ET:HTML

(Põllumajandusministeeriumi pressiteade)

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike