Lisatud: 05. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Jun2009 Raha nappus õigustab toetuse saajate ringi piiramist

Euroopa Kohus otsustas eile, et maaelu arengu toetuse saajate ringi piiramine raha nappuse tõttu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Antud eelotsus puudutab ühe Eesti põllumajandustootja ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti vahelist kohtuvaidlust seoses viimase eitava otsusega anda ettevõttele Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF) keskkonnasõbraliku tootmise toetust. 

Euroopa Kohus leidis, et kui toetuse andmiseks ei ole piisavalt raha, võib riik muuta maaelu arengu toetuse andmise tingimusi ning anda toetust üksnes sellistele ettevõtjatele, kellele on see toetus määratud juba varasemal aastal. Euroopa Kohus leidis, et sellega ei rikuta võrdse kohtlemise, õiguspärase ootuse ega proportsionaalsuse põhimõtteid.

Maaelu arengu toetuste hulka kuuluva keskkonnasõbraliku tootmise toetuse saaja võtab endale 5 aasta pikkuse kohustuse täita keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid ning saab selle perioodi jooksul toetust täiendavate nõuete täitmisega kaasnevate lisakulude kompenseerimiseks.

Kui 2004. aastal avati taotlusvoor keskkonnasõbraliku tootmise toetuse taotlemiseks, siis esitati taotlusi kaks korda enam kui arengukavas oli kavandatud. Et kõik nõuetekohased taotlused rahuldati, siis järgnevatel aastatel ei olnud raha nappuse tõttu võimalik seda toetust kõigile uutele soovijatele anda. Üks toetust mittesaanud põllumajandustootja pöördus seepeale kaebusega kohtusse. Asja lahendamisel tekkis Riigikohtul kahtlus, kas toetuse saajate ringi selline piiramine on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ning esitas eelotsusetaotluse Euroopa Kohtule. Tegemist oli üldse esimese eelotsusetaotlusega, mille Eesti siseriiklik kohus Euroopa Kohtule esitas.

Kohtuotsusega on võimalik tutvuda:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0241:ET:HTML

(Põllumajandusministeeriumi pressiteade)

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus