Lisatud: 15. mai 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Mai2013 Puu- ja köögiviljasektori väärtus kasvas eelmisel aastal

Esialgseil andmeil tootis Eesti puu- ja köögiviljasektor mullu ligi 51 miljoni euro väärtuses toodangut, millest ligi pool  eksporditi. Kui toodangu maht veidi vähenes, siis selle rahaline väärtus kasvas 5% võrra. 

Kokku moodustas puu- ja köögiviljasektori toodangu osakaal eelmisel aastal 4% toiduainetööstuse kogutoodangust. Sektori eksport kasvas aastaga 8% võrra, ulatudes 23 miljoni euroni, mis moodustab 5,6% toiduainetööstuse ekspordist. 

„Puu- ja köögiviljakasvatusel on Eestis selge arengupotentsiaal, kuivõrd meie isevarustatuse tase on küll kasvanud, kuid ulatus eelmisel saagiaastal siiski vaid 70% lähedale,“ ütles põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. „Maaelu arengukava 2014-2020 raames on kavas aiandussektorile teha mitmeid positiivseid erandeid. Näiteks on aiandussektoril plaanide kohaselt võimalik saada toetust mobiilsete masinate ja seadmete soetamiseks ning niisutusinvesteeringute tegemisel viljapuu- ja marjaaedades on toetusmäär kuni 75%. Täiesti uus meede on keskkonnasõbraliku aianduse toetus.“ 

Möödunud aastal kasvas ka investeeringute maht – puu- ja köögiviljasektor investeeris 2012. aastal materiaalsesse põhivarasse 4,4 miljonit eurot, mis on 349 tuhat eurot ehk 8,5% rohkem kui aasta varem. Kõige enam investeeriti mullu masinatesse ja seadmetesse, transpordivahenditesse ja maasse.

Arenguid investeeringute osas peegeldavad ka PRIA andmed maaelu arengukava toetuste määramisest: aastatel 2008–2012 määrati puu- ja köögiviljasektorile kokku 8,5 miljoni euro eest investeeringutoetust. Kõige suurem osa sellest kulus tootmisseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks (39,5%) ning laohoonete ehitamiseks (34,3%). 

 

Loe lähemalt puu- ja köögiviljasektori 2012. aasta ülevaatest 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner