Lisatud: 13. aprill 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Apr2010 Puidulisi metsandussaadusi töötlevad mikroettevõtjad saavad toetust

Erinevalt varasematest taotlusvoorudest saavad tänavu iseliikuvate tõstukite või laadurite ostmisel toetust ka need mikroettevõtjad, kelle omandis ei ole metsamaad.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kirjutas alla määrusele, mis sätestab metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra.

Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) meetme 1.5 „Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine" alameetmena rakendatava investeeringutoetuse abil on võimalik soetada puidulisi metsandussaadusi töötlevaid masinaid ja seadmeid, samuti automaatika- ja infotehnoloogilisi seadmeid, kaasa arvatud tarkvara. Toetust võib taotleda tegevusteks puidu raiumisest kuni puidu kuivatamiseni. Toetusega ostetud masinad või seadmed peavad paiknema maapiirkonnas. Mittepuiduliste metsandussaaduste, näiteks seente, marjade, sarvede ja puumahla töötlemiseks mõeldud seadmete ostmiseks antud meetme raames toetust ei saa.

Toetust võib taotleda leiutisele õiguskaitse taotlemiseks, samuti litsentsi, patendi ja kasuliku mudeli ostmiseks, juhul kui leiutis on vajalik eelpool mainitud tegevusteks.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjad, kelle puiduliste metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest saadav müügitulu oli taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust vähemalt 50%. Puiduliste metsandussaaduste töötlemisena käsitletakse palgi või puidujäätmete töötlemist kuni kuivatatud toote saamiseni ja nende toodete müüki. Taotleja peab olema tegutsenud taotluse esitamise ajaks vähemalt 12 kuud.

Toetust saab kuni 50% ulatuses investeeringu maksumusest. Maksimaalselt on ühel taotlejal võimalik aastatel 2007-2013 saada toetust 3 129 320 krooni. Raietehnika ostmisel on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta 500 000 krooni kalendriaastas.

2010. a toimuva taotlusvooru eelarve on 17 miljonit krooni.

2010. a taotlusvoor toimub septembri esimesel poolel. Täpsema taotluste vastuvõtmise aja teatab PRIA oma veebilehel www.pria.ee

Toetuse määrusega saate tutvuda aadressil: http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAAELU/MAK/M_rused/Maarus_45_20101.pdf

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus