Lisatud: 20. mai 2015

Viimati muudetud: 20. mai 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

20Mai2015 Pärnumaal tutvustatakse maaparanduse arenguid Eestis ja lähiriikides

Homme, 21. mail toimub Pärnumaal, Jõulumäel Baltimaade suurim maaparanduskonverents, kus Balti riikide, Soome, Gruusia ja Venemaa maaparandusspetsialistid jagavad kogemusi eesvoolude korrastamise, kalapääsude, kobraste tegevuse tõkestamise, uute tehnoloogiate ning maaparandushoiukavade teemal.

"Meie regioonis on kliima tõttu paljud mullad liigniisked ja nende põllumajanduslikuks kasutamiseks vajame toimivaid ja kaasaegseid maaparandussüsteeme," ütles põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. "Korrastatud eesvoolud ja teised maaparandusrajatised aitavad hoida põllumajandus- ja metsamaa majandamiseks sobilikuna – viivad ära näiteks liigse vee aladel, kus liigniiskus võiks muidu saaki kahjustada."

Konverentsil jagavad kogemusi Eesti, Läti, Leedu, Soome, Gruusia ja Venemaa maaparandusspetsialistid, teadlased ja ametnikud. Päeva teises pooles demonstreeritakse kaasaegseid drenaaži-, hooldus- ja ehitustööde masinaid.

Eesti kogemusest räägivad konverentsil Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti, Heiki Pajuri Põllumajandusametist, prof Alar Astover Maaülikoolist, Peep Simm Keskkonnaministeeriumist ja Nikolai Laaneto Loodushoiu Ühingust „LUTRA“. 

Maaparandus on valdkond, millele on pööratud tähelepanu ka Eesti maaelu arengukavas aastateks 2014-2020. „Eesti põllumajandusmaast on liigniiske ligi pool, mistõttu maa kuivendamine ja sadevee ärajuhtimine on maatulundusmaa hoiuks väga oluline,“ selgitas Illar Lemetti. „Suur osa Eesti praegusest maaparandusvõrgustikust vajab veel uuendamist ja parandamist. Selleks on võimalik toetust taotleda maaelu arengukavas põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks ette nähtud meetmest.“

Meetme „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ esimene taotlusvoor on kavandatud tänavu oktoobrisse. Loe lähemalt maaparandusest Eestis: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/maaparandus-ja-maakasutus.

Konverentsi korraldab Põllumajandusministeerium ja rahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus