Lisatud: 06. oktoober 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Okt2006 PRIAst saab viimast korda taotleda toetust sõnnikuhoidlate korrastamiseks

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse eesmärk on viia loomakasvatus vastavusse Euroopa Liidu veepoliitikast tulenevate keskkonnanõuetega. Toetust võib taotleda loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

 

Sõnnikuhoidlate toetust makstakse 1252 krooni loomühiku kohta (näiteks üle 2 aasta vanune veis on 1 loomühik, aga üle 2 kuu vanune nuumsiga on 0,1 loomühikut). Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas, maksimaalne toetussumma võib kohustuseperioodi kolme aasta jooksul kokku ulatuda 1 175 495 kroonini.

 

Sõnnikuhoidlate toetuse kohustust saab viimast korda alustada veel käesoleva aasta sügisel, kohustus võetakse kolmeks aastaks. Edaspidi hüvitatakse vaid varem võetud kohustusi. Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes õiguslikul alusel peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning loomade hulk moodustab taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga kokku üle kümne loomühiku.

 

Samuti võib toetust taotleda loomapidaja, kelle seakarjas on taotlemise aastale eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena niipalju nuumsigu, et nad moodustavad üle kümne loomühiku.

 

Tänaseks on toetusskeemiga ühinenud 834 taotlejat ja toetusega tehakse korda ligikaudu 950 sõnnikuhoidlat. Möödunud aastal esitatud taotluste alusel maksis PRIA tänavu suve alguses välja ligi 114 miljonit krooni toetust. Samas on veel palju selliseid loomakasvatajaid, kes ei ole toetust mingil põhjusel taotlema tulnud, kuid kes on 2006. aasta sügisel oodatud viimast võimalust kasutama.

 

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA hiljemalt taotluse järgmise aasta 15. maiks ning toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2007.a.

 

Infot toetuse saamise täpsete tingimuste kohta, samuti vajalikke taotlusvorme ja juhendeid saate nii PRIA keskusest Tartus, piirkondlikest büroodest kui koduleheküljelt.
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner