Lisatud: 06. oktoober 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Okt2006 PRIAst saab viimast korda taotleda toetust sõnnikuhoidlate korrastamiseks

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse eesmärk on viia loomakasvatus vastavusse Euroopa Liidu veepoliitikast tulenevate keskkonnanõuetega. Toetust võib taotleda loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla veekaitsenõuetega vastavusse viimiseks.

 

Sõnnikuhoidlate toetust makstakse 1252 krooni loomühiku kohta (näiteks üle 2 aasta vanune veis on 1 loomühik, aga üle 2 kuu vanune nuumsiga on 0,1 loomühikut). Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas, maksimaalne toetussumma võib kohustuseperioodi kolme aasta jooksul kokku ulatuda 1 175 495 kroonini.

 

Sõnnikuhoidlate toetuse kohustust saab viimast korda alustada veel käesoleva aasta sügisel, kohustus võetakse kolmeks aastaks. Edaspidi hüvitatakse vaid varem võetud kohustusi. Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes õiguslikul alusel peab loomakasvatusehitises veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte ning loomade hulk moodustab taotlemise aasta 8. oktoobri seisuga kokku üle kümne loomühiku.

 

Samuti võib toetust taotleda loomapidaja, kelle seakarjas on taotlemise aastale eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena niipalju nuumsigu, et nad moodustavad üle kümne loomühiku.

 

Tänaseks on toetusskeemiga ühinenud 834 taotlejat ja toetusega tehakse korda ligikaudu 950 sõnnikuhoidlat. Möödunud aastal esitatud taotluste alusel maksis PRIA tänavu suve alguses välja ligi 114 miljonit krooni toetust. Samas on veel palju selliseid loomakasvatajaid, kes ei ole toetust mingil põhjusel taotlema tulnud, kuid kes on 2006. aasta sügisel oodatud viimast võimalust kasutama.

 

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA hiljemalt taotluse järgmise aasta 15. maiks ning toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2007.a.

 

Infot toetuse saamise täpsete tingimuste kohta, samuti vajalikke taotlusvorme ja juhendeid saate nii PRIA keskusest Tartus, piirkondlikest büroodest kui koduleheküljelt.
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike