Lisatud: 15. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Apr2008 PRIAst saab toetust maaelu mitmekesistamiseks

Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 3.1 toetuse abil tehtavad investeeringud aitavad tõsta mittepõllumajandusliku suunitlusega ettevõtluse elujõudu maal. „Toetuse eesmärk on anda maal  tuge ka teistele valdkondadele peale põllumajanduse,“ ütles PRIA toetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte, tuues näiteks maaturismi edendamise, teeninduse, käsitöötoodete valmistamise müügiks. „Alternatiivse ettevõtluse areng tõstab maalelu kvaliteeti ja tekib juurde töökohti. Lisaks aitab see vähendada põllutöödele iseloomuliku hooajalisuse mõju.“

Mati Mõtte rõhutas, et tänavu saavad esmakordselt toetust taotleda need kuni keskmise suurusega põllumajandustootjad, kes kavandavad toota biomassist turustamiseks biokütust, -soojust või -elektrit.

Mikroettevõtjate abikõlbulik tegevus peab olema planeeritud maale või kuni 4000 elanikuga linna/asulasse. Toetust saab investeeringuteks põhivarasse: hoonete-rajatiste ehitamiseks ja uuendamiseks, seadmete ja masinate soetamiseks, kommunikatsioonisüsteemide tarbeks. Toetust saab ka investeeringuga seotud ettevalmistatavateks töödeks, turundustegevuste kuludeks, oma toodangule litsentsi, patendi ja kasuliku mudeli kaitsmise kuludeks.

Maksimaalne toetussumma on 1 564 660 krooni taotleja kohta kogu MAK 2007-2013 programmperioodil. Taotlejail tuleb aga jälgida, et koos kahel eelnenud majandusaastal muudest toetustest saadud vähese tähtsusega abiga ei tohi summa ületada 3,1 mln krooni.

Meetme 3.1 eelarves on seitsmeks aastaks raha 1,1 miljardit krooni.

Käesolevas taotlusvoorus on abikõlbulikud kulutused, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2007, edaspidi aga vaid need investeeringud, mis tehakse pärast taotluse esitamise kuupäeva.

Toetuse ja taotlemise tingimuste ja nõuetega saab tutvuda PRIA kodulehel www.pria.ee, lisainfot saab PRIA regionaalsetest büroodest ja keskusest Narva mnt 3 Tartus ning infotelefonilt 7377 678. Büroodes on saada ka „Abiks taotlejale“ bro¨üürid.

Taotluste vastuvõtt kestab PRIA piirkondlikes 14. aprillist 30. aprillini tööpäeviti kell 8.00-16.30, erandina 30. aprillil lühendatud tööpäeva tõttu kella 14.30ni. NB! Taotluse sisseandmise aega saab eelregistreerida telefonil  737 7678 või piirkondlikus büroos.

Toetuse määramised otsustab PRIA hiljemalt 4. novembriks kõigile korraga. Summa kättesaamiseks peab taotleja investeeringu ära tegema ja esitama PRIAle kahe aasta pärast toetuse määramist nõuetekohased kuludokumendid.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike