Lisatud: 15. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Apr2008 PRIAst saab toetust maaelu mitmekesistamiseks

Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 3.1 toetuse abil tehtavad investeeringud aitavad tõsta mittepõllumajandusliku suunitlusega ettevõtluse elujõudu maal. „Toetuse eesmärk on anda maal  tuge ka teistele valdkondadele peale põllumajanduse,“ ütles PRIA toetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte, tuues näiteks maaturismi edendamise, teeninduse, käsitöötoodete valmistamise müügiks. „Alternatiivse ettevõtluse areng tõstab maalelu kvaliteeti ja tekib juurde töökohti. Lisaks aitab see vähendada põllutöödele iseloomuliku hooajalisuse mõju.“

Mati Mõtte rõhutas, et tänavu saavad esmakordselt toetust taotleda need kuni keskmise suurusega põllumajandustootjad, kes kavandavad toota biomassist turustamiseks biokütust, -soojust või -elektrit.

Mikroettevõtjate abikõlbulik tegevus peab olema planeeritud maale või kuni 4000 elanikuga linna/asulasse. Toetust saab investeeringuteks põhivarasse: hoonete-rajatiste ehitamiseks ja uuendamiseks, seadmete ja masinate soetamiseks, kommunikatsioonisüsteemide tarbeks. Toetust saab ka investeeringuga seotud ettevalmistatavateks töödeks, turundustegevuste kuludeks, oma toodangule litsentsi, patendi ja kasuliku mudeli kaitsmise kuludeks.

Maksimaalne toetussumma on 1 564 660 krooni taotleja kohta kogu MAK 2007-2013 programmperioodil. Taotlejail tuleb aga jälgida, et koos kahel eelnenud majandusaastal muudest toetustest saadud vähese tähtsusega abiga ei tohi summa ületada 3,1 mln krooni.

Meetme 3.1 eelarves on seitsmeks aastaks raha 1,1 miljardit krooni.

Käesolevas taotlusvoorus on abikõlbulikud kulutused, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2007, edaspidi aga vaid need investeeringud, mis tehakse pärast taotluse esitamise kuupäeva.

Toetuse ja taotlemise tingimuste ja nõuetega saab tutvuda PRIA kodulehel www.pria.ee, lisainfot saab PRIA regionaalsetest büroodest ja keskusest Narva mnt 3 Tartus ning infotelefonilt 7377 678. Büroodes on saada ka „Abiks taotlejale“ bro¨üürid.

Taotluste vastuvõtt kestab PRIA piirkondlikes 14. aprillist 30. aprillini tööpäeviti kell 8.00-16.30, erandina 30. aprillil lühendatud tööpäeva tõttu kella 14.30ni. NB! Taotluse sisseandmise aega saab eelregistreerida telefonil  737 7678 või piirkondlikus büroos.

Toetuse määramised otsustab PRIA hiljemalt 4. novembriks kõigile korraga. Summa kättesaamiseks peab taotleja investeeringu ära tegema ja esitama PRIAle kahe aasta pärast toetuse määramist nõuetekohased kuludokumendid.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner