Lisatud: 05. märts 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mar2007 PRIAst saab taotleda turuarendustoetust

Turuarendustoetust on riiklik toetus ning seda võib taotleda mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad või põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

 

Toetatakse turu-uuringute läbi viimist, turuinformatsiooni kogumist, analüüsimist ja levitamist, tootearendust ning põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamist. Samuti on toetatavateks valdkondadeks võistlustel, messidel ja näitustel osalemine ning nende korraldamime, ühingu liikmete koolitamine, kvaliteedimärkide väljaandmine ja tutvustamine ning kvaliteedijuhtimissüsteemide ja kvaliteedimärkide süsteemide rakendamine ja kontroll.

 

Üks taotleja võib esitada PRIA-le mitu erinevat taotlust. Kokku võib taotletav toetussumma olla maksimaalselt 6 miljonit krooni ühe taotleja kohta ning maksimaalselt 3 miljonit krooni ühe taotluse kohta. Tegevusi, mille kulude hüvitamist taotletakse, peavad olema alustatud ja lõpetatud taotluse esitamise kalendriaasta jooksul.

 

Riigieelarvest on tänavuseks taotlusvooruks eraldatud kokku 17 miljonit krooni. Möödunud aastal määras PRIA turuarendustoetust 19-le taotlejale 59 taotluse alusel ning maksis neile kokku ligi 13 miljonit krooni.

 

Taotlusi võetakse vastu PRIA keskuses Tartus, kust saab ka täpsemat infot toetuse taotlemise kohta.  PRIA koduleheküljel www.pria.ee on saadaval ka vajalikud vormid toetuse taotlemiseks.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike